Maria Komova
Maria Komova
Національний університет "Львівська політехніка"
No verified email
TitleCited byYear
Діловодство
МВ Комова
Львів: Тріада плюс, 2006
292006
Документознавство: навч. посіб.
МВ Комова
К.: Алерта, 2007
242007
Українська термінографія (1948–2002): Бібліограф. покажчик
МВ Комова
Львів: Ліга-Прес, 2003
202003
Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функційні особливості: монографія
МВ Комова
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011
152011
Документальна та інтерпретаційна природа контенту в соціальних комунікаціях
МВ Комова
Львів: Тріада-плюс, 2014
102014
Класифікація термінологічних словників
М Комова
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
102008
Документознавча термінологія
МВ Комова
Л.: Видавництво Національ, 2003
82003
Керування документаційними процесами
МВ Комова, А Пелещишин, Т Білущак
навч. посіб./МВ Комова, АМ Пелещишин, ТМ Білущак, 26, 2013
52013
Принципи співвідношення фактів та інтепретацій у засобах масової інформації: монографія
М Комова
Vydavnyt︠s︡tvo Lʹvivsʹkoï politekhniky, 2012
52012
Типологія авторів повідомлень у засобах масової комунікації/МВ Комова
М Комова
Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наукових праць.–Черкаси …, 2010
52010
Інтерпретаційна природа комунікаційної взаємодії
М Комова
Держава та регіони, 28-32, 2017
42017
Фактологічність та документальність інформації як чинники інформаційного впливу ЗМК
М Комова
Діалог, 227-235, 2013
42013
Пріоритети трансформаційної моделі розвитку соціальних комунікацій
МВ Комова
Редакційна колегія, 46, 2012
32012
Ресурси соціальної наукової комунікації в аспекті розвитку українського термінознавства у роки незалежності України
МВ Комова
Вісник Львів. ун-ту. Серія «Журналістика».–2011.–Вип 34, 116-122, 0
3*
Документально-інтерпретаційне поле як інтегроване масовокомунікаційне середовище
M Komova
Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», 72-80, 2017
22017
Fact and factual information in the mass media
M Komowa
Folia Bibliologica 58, 159-167, 2016
22016
Керування контентом колективного користування
М Комова
Теле-та радіожурналістика, 319-326, 2013
22013
Информационная модель социальных трансформаций
МВ Комова
Современные исследования социальных проблем, 2013
22013
Структурно-функциональная модернизация средств массовой коммуникации
МВ Комова
Социосфера, 121, 2013
22013
Творення термінів соціальної комунікації
М Комова
Видавництво Львівської політехніки, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20