Подписаться
Віра Іванівна Усик
Віра Іванівна Усик
ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана", кафедра національної економіки та публічного управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Digital transformations of education policy
Y Safonov, V Usyk, I Bazhenkov
Baltic Journal of Economic Studies 8 (2), 127-136, 2022
362022
Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ
ІФ Радіонова, ВІ Усик
Актуальні проблеми економіки, 124, 2011
23*2011
Розвиток поняття «сектор малого та середнього бізнесу» в Україні та ЄС
ВІ Усик
Актуальні проблеми економіки, С. 153-158, 2009
152009
Макроекономічний аналіз національної економіки: навч. посіб.
ІФ Радіонова, ВІ Усик
К.: КНЕУ, 2015
102015
Теоретичні основи управління борговою безпекою
ВВ Лось, ВІ Усик, ВИ Усик
Видавничий дім «Гельветика», 2015
92015
Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності
ВІ Усик, ЮВ Схулухія
Економіка та держава, 65-67, 2017
82017
FINANCIAL POLICY RULES IN THE EDUCATIONAL SPHERE: SUBSTANTIATION ALGORITHM
UV Radionova I.
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2018
72018
Особливості фінансування вищої освіти: аналіз українського та світового контекстів
В Усик
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2019
62019
Антикризове управління національною економікою
ІЙ Малий, ІФ Радіонова, ЛМ Ємельяненко, ОП Тищенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
6*2017
Стратегія інноваційного розвитку України: від проблем до перспектив
ВІ Усик
Економічна теорія, С. 32-41, 2013
62013
Formalization of the education funding rules as a public management instrument
I Radionova, V Usyk
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2019
52019
РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ В СЕКТОРНІЙ СТРУКТУРІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
МТ Усик В.
Журнал “Інвестиції: практика та досвід”, 61 - 65, 2017
52017
Фіскальний простір України в антикризовому управлінні
ВІ Усик, ВИ Усик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
52015
Детермінанти вразливості боргової безпеки України
ВВ Лось, ВВ Лось, ВІ Усик, ВИ Усик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
42015
Фінансові правила та інституційна автономія: виклики нового українського університету
ВІ Усик
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
32018
Правило частки витрат на освіту у регулюванні освітньої сфери
ВІ Усик
Економічний аналіз, 93-100, 2018
32018
Порядок встановлення фінансових правил в сфері освіти: прикладний аспект
ВІ Усик, ВИ Усик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
32018
Особливості фінансування освітньої сфери
Усик
Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації …, 2018
3*2018
Фінансові правила як інструмент реформування сфери національної освіти
ВІ Усик
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 30-36, 2017
32017
Індекс реалізації потенціалу сектора малого та середнього бізнесу як інтегрований показник оцінки розвитку
В Усик
Підприємництво, господарство і право, С. 230-233, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20