Любов Долинська
Любов Долинська
кандидат психологічних наук, професор, Національний педагогічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб.
ОВ Скрипченко, ЛВ Долинська, ЗВ Огороднійчук
К.: Просвіта, 215-220, 2001
1812001
Психологічні аспекти між особистісної взаємодії викладачів і студентів: навчально методичний посібник
ІС Булах, ЛВ Долинська
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
952002
Психологія конфлікту
ЛВ Долинська, Л Матяш-Заяц
К.: Каравела, 2011
542011
Загальна психологія: практикум
ВВ Волошина, ЛВ Волинська, СО Стадницька, ОВ Темперук
К.: Каравела, 2005
412005
Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя
ЛВ Долинська, НП Максимчук, НП Панчук
ФОП Сисин ОВ, 2008
352008
Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя
ЛВ Долинська, НП Максимчук, НП Панчук
ФОП Сисин ОВ, 2008
352008
Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання
Є Долинський
Молодь і ринок, 128-132, 2010
312010
Викладач–студент: психологія міжособистісних взаємодій: навч.-метод. посіб./Булах І., Долинська Л
І Булах
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
272005
Активні методи в роботі практичного психолога
ЛВ Долинська, МВ Левченко, НВ Чепелєва, ЛІ Уманець
К.: УДПУ, 1994
221994
Особливості професійного самовизначення студентів педвузу подвійних спеціальностей/ЛВ До линська
ЛВ Долинська
Психологія: Збірник наукових праць.–Вип 2 (9), 148-155, 2000
192000
Генеза негативних психічних станів молодших школярів та їх корекція
СМ Томчук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
172006
Вiкова та педагогiчна психологiя: навч. посiб. та iн
ОВ Скрипченко, ЛВ Долинська, ЗВ Огороднiйчук
162001
Стилі педагогічного спілкування та можливості його формування в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя
ЛВ Долинська
Психологія: зб. наук. праць.–Вип 1 (4), 64-74, 1999
141999
Діалогічна взаємодія викладача і студента як умова особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя
ЛВ Долинська
Психологія 36, 64-69, 1999
131999
Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл-інтернатів
ГЄ Улунова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
122006
Особистісно-професійне зростання майбутнього вчителя методом керованого інтеріндивідного навчання
ЛВ Долинська
Наукові записки НПУ ім. МП Драгоманова: ювілейний випуск: з б. н аук. п раць …, 2000
122000
Загальна психологія: хрестоматія: навч. посіб.
ОВ Скрипченко, ЛВ Долинська, ЗВ Огороднійчук
К.: Каравела, 2007
112007
Підготовка молоді до сімейного життя: Соціально-психологічний тренінг
ЛВ Долинська, ТА Демидова
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2002
112002
Психолого-педагогічні умови ефективної взаємодії викладачів і студентів в умовах традиційної освіти
ЛВ Долинська
Наукові записки Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України в, 8-11, 2005
102005
Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія
ЛВ Долинська, ЛМ Співак
К.: Каравела, 2012
92012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20