Кафедра політології, соціології і культурології
Кафедра політології, соціології і культурології
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови
ІО Радіонова
Харків: ХДПУ, 2000
332000
Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України
Г Куц
право України, 18-23, 2002
242002
Ліберальні трансформації політичного простору: монографія
ГМ Куц
Харків: Віровець АП «Апостроф, 2011
162011
Якісні управлінські послуги–головна умова підвищення довіри населення до органів влади
ЮО Куц, СВ Краснопьорова, ОК Чаплигін, ОВ Решевець, ЛВ Перцев, ...
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові …, 2006
152006
Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і мінуси
ЮА Данько
Сучасне суспільство, 179-184, 2012
142012
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
НГ Білоцерківська
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, Харків …, 2009
142009
Высшая школа США: социально-политический аспект
ЛН Пивнева
131992
Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади
ГМ Куц
ВН Каразіна, 2003
112003
Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід Майданів
ГМ Куц
Сучасне суспільство, 82-94, 2014
102014
Теорії інформаційного суспільства в сучасному науковому дискурсі
ЮА Данько
Сучасне суспільство, 76-84, 2013
102013
Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості
ІО Радіонова
ступеня д-ра філос. наук: спец. 09.00. 05 «Історія філософії»/ІО Радіонова …, 2002
102002
Соціологія глобалізації:[Навчальний посібник].
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко, ...
ГС Сковороди, 2007
92007
Феномен соціальних мереж у контексті становлення і розвитку мережевого суспільства
ЮА Данько
Вісник Міжнародного слов'янского університету. Сер.: Соціологічні науки, 53-59, 2012
82012
Неолібералізм: основні ідеї та інтерпретації
ГМ Куц
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
82010
Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект
ЮО Куц, ВВ Мамонова, ОК Чаплигін, ВП Солових, ІО Поліщук, ГМ Куц, ...
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові …, 2008
82008
Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації
ІД Денисенко
Український соціум, 32-43, 2013
72013
Жизненные стратегии студенческой молодежи в условиях современного украинского общества
ИП Шепеленко
Украинский социум, 10-12, 2009
72009
Проблематика ідентичності в ліберальному контексті
ГМ Куц
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2007
72007
Лібералізм і демократія: перипетії співіснування
ГМ Куц
Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал/Верховна Рада України, 17-20, 2007
72007
Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах: методологічні засади та перспективи
ІД Денисенко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20