Захарченко Сергій Михайлович
Захарченко Сергій Михайлович
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Самокалібровані АЦП з накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення
СМ Захарченко, ОД Азаров, ОМ Харьков, АД Азаров, АМ Харьков
ВНТУ, 2005
412005
Високолінійні порозрядні АЦП з ваговою надлишковістю для систем реєстрації і обробляння сигналів
ОД Азаров, ОА Архипчук, СМ Захарченко, АД Азаров, АА Архипчук
ВНТУ, 2005
292005
Самокалiброванi АЦП iз накопиченням заряду на основi надлишкових позицiйних систем числення. Монографiя/Пiд. заг. ред. ОД Азарова
СМ Захарченко, ОД Азаров, ОМ Харьков
182005
Комп’ютерні мережі
ОД Азаров, СМ Захарченко, ОВ Кадук, ММ Орлова, ВП Тарасенко, ...
ВНТУ, 2013
15*2013
Исследование к разработка самокалибрующихся АЦП с накоплением заряда на основе избыточных позиционных систем счисления
СМ Захарченко
131997
Підвищення точності та швидкодії аналого-цифрових перетворювачів методами інформаційної надлишковості
ОД Азаров, СМ Захарченко, МО Кравцов
Технологічний університет Поділля, 1998
111998
Формування нерозривних передатних характеристик ЦАП і АЦП на основі вагової надлишковості
ОД Азаров, ОО Решетнік, СМ Захарченко, ОО Лукащук, ОМ Харьков
ВНТУ, 2006
102006
Високолiнiйнi порозряднi АЦП з ваговою надлишковiстю для систем реєстрацiї i обробляння сигналiв. Монографiя
ОД Азаров, ОА Архипчук, СМ Захарченко
82005
Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю
ОД Азаров, ОВ Шапошніков, СМ Захарченко, АД Азаров, ...
ВНТУ, 2006
72006
Підсилювач з регульованою чутливістю для схеми порівняння струмів
ОД Азаров, СМ Захарченко, ОО Решетнік
ВНТУ, 2005
72005
Метод оперативного контролю лінійності АЦП послідовного наближення
СМ Захарченко, АВ Росощук, МГ Захарченко
Національний університет „Львівська політехніка”, 2014
62014
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Основи менеджменту"
ІВ Сіренко, ОО Поткін
62012
Дослідження можливостей генетичного алгоритму в задачі кластеризації користувачів мережі Іnternet
СМ Захарченко, НР Романівна, ОО Манаєва
ВНТУ, 2010
62010
Нові методи цифрового самокалібрування для АЦП з перерозподілом заряду
СМ Захарченко, НО Біліченко, ОД Азаров
Зб. праць Міжнародної науково-технічної конференції “Приборостроение–2000 …, 2000
62000
Стабілізація режимів електротехнологічних систем для отримання іскроерозійних мікро-та нанопорошків
АА Щерба, СМ Захарченко, НІ Супруновська, НІ Шевченко, ...
Технічна електродинаміка. Тематичний випуск Силова електроніка та …, 0
6
Статистичнi дослiдження еквiвалентного електричного опору гетерогенного струмопровiдного середовища при його електроерозiйнiй обробцi на прикладi гранул алюмiнiю у водi
СМ Захарченко
Науковий вiсник Нацiонального гiрничого унiверситету, 62, 2013
52013
Статистичні дослідження еквівалентного електричного опору гетерогенного струмопровідного середовища при його електроерозійній обробці на прикладі гранул алюмінію у воді
СМ Захарченко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 62-67, 2013
52013
Стабiлiзацiя режимiв електротехнологiчних систем для отримання iскроерозiйних мiкро-та нанопорошкiв
АА Щерба, СМ Захарченко, НI Супруновська, НI Шевченко, ...
Технiчна електродинамiка. Тематичний випуск Силова електронiка та …, 2006
52006
Метод самокалібрування похибок порозрядних АЦП з ваговою надлишковістю
ОД Азаров, СМ Захарченко, ОА Архипчук
Вінницький державний технічний університет, 2002
42002
Високоточні АЦП з перерозподілом заряду для систем контролю та керування
СМ Захарченко, НО Біліченко
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 65-67, 2000
42000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20