Захарченко Сергій Михайлович
Захарченко Сергій Михайлович
Підтверджена електронна адреса в vntu.net
НазваПосиланняРік
Самокалібровані АЦП з накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення
СМ Захарченко, ОД Азаров, ОМ Харьков, АД Азаров, АМ Харьков
ВНТУ, 2005
422005
Високолінійні порозрядні АЦП з ваговою надлишковістю для систем реєстрації і обробляння сигналів
ОД Азаров, ОА Архипчук, СМ Захарченко, АД Азаров, АА Архипчук
ВНТУ, 2005
282005
Самокалiброванi АЦП iз накопиченням заряду на основi надлишкових позицiйних систем числення. Монографiя/Пiд. заг. ред. ОД Азарова
СМ Захарченко, ОД Азаров, ОМ Харьков
172005
Исследование и разработка самокалибрующихся АЦП с накопителем заряда на основе избыточных позиционных систем счисления
СМ Захарченко
Захарченко СМ/Винниц. гос. техн. ун-т, 1997
141997
Підвищення точності та швидкодії аналого-цифрових перетворювачів методами інформаційної надлишковості
ОД Азаров, СМ Захарченко, МО Кравцов
Технологічний університет Поділля, 1998
121998
Формування нерозривних передатних характеристик ЦАП і АЦП на основі вагової надлишковості
ОД Азаров, ОО Решетнік, СМ Захарченко, ОО Лукащук, ОМ Харьков
ВНТУ, 2006
102006
Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю
ОД Азаров, ОВ Шапошніков, СМ Захарченко, АД Азаров, ...
ВНТУ, 2006
72006
Високолiнiйнi порозряднi АЦП з ваговою надлишковiстю для систем реєстрацiї i обробляння сигналiв. Монографiя
ОД Азаров, ОА Архипчук, СМ Захарченко
72005
Підсилювач з регульованою чутливістю для схеми порівняння струмів
ОД Азаров, СМ Захарченко, ОО Решетнік
ВНТУ, 2005
72005
Метод оперативного контролю лінійності АЦП послідовного наближення
СМ Захарченко, АВ Росощук, МГ Захарченко
Національний університет „Львівська політехніка”, 2014
62014
Нові методи цифрового самокалібрування для АЦП з перерозподілом заряду
СМ Захарченко, НО Біліченко, ОД Азаров
Зб. праць Міжнародної науково-технічної конференції “Приборостроение–2000 …, 2000
62000
Високоточні АЦП з перерозподілом заряду для систем контролю та керування
СМ Захарченко, НО Біліченко
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 65-67, 2000
52000
Фізичні передумови побудови математичних моделей електричного опору плазмоерозійних навантажень
НА Шидловська, СМ Захарченко, ОП Черкаський
Технічна електродинаміка, 2017
42017
Метод самокалібрування похибок порозрядних АЦП з ваговою надлишковістю
ОД Азаров, СМ Захарченко, ОА Архипчук
Вінницький державний технічний університет, 2002
42002
Параметрична модель опору плазмоерозійного навантаження, адекватна в широкому діапазоні змін прикладеної напруги
НА Шидловська, СМ Захарченко, ОП Черкаський
Технічна електродинаміка, 2017
32017
Метод оперативного виявлення поодиноких відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю
СМ Захарченко, АВ Росощук, ЄІ Зеленська, РС Гуменюк
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 32 (1), 40-47, 2015
32015
Статистичні дослідження еквівалентного електричного опору гетерогенного струмопровідного середовища при його електроерозійній обробці на прикладі гранул алюмінію у воді
СМ Захарченко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 62-67, 2013
32013
Комп’ютерні мережі
ОД Азаров, СМ Захарченко, ОВ Кадук, ММ Орлова, ВП Тарасенко, ...
ВНТУ, 2013
32013
Дослідження можливостей генетичного алгоритму в задачі кластеризації користувачів мережі Іnternet
СМ Захарченко, НР Романівна, ОО Манаєва
ВНТУ, 2010
32010
New method of reduction of a methodical error of self-calibration for ADC on the basis of redundant positional number systems
AD Azarov, S Zakharchenko, A Arkhipchuk
Selected Papers from the International Conference on Optoelectronic …, 2001
32001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20