Підписатись
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Філологія"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Філологія"
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Епітет у поетичному ідіостилі Василя Стуса
ВС Калашник, МІ Філон
Людина та образ у світі мови: вибрані статті.—Х.: ХНУ ім. ВН Каразіна, 136-139, 2011
112011
Імперативні та диспозитивні норми в українській термінології: моделі динаміки. Наукова термі‑нологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: матеріали Міжнародної …
Л Боярова
Л. Малевич. Рівне: НУВГП, 43-49, 2016
82016
Жанровое своеобразие и тенденции развития английского постмодернистского романа к. ХХ–н. ХХІ в.
АС Стовба
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2013
82013
Пьеса «Голубая роза» Леси Украинки в контексте драматургии А. Чехова (типологические связи и интертекстуальные ассоциации)
ВА Борбунюк
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер …, 2013
6*2013
Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.)
ЛГ Боярова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2013
62013
Проза Николая Баршева: чеховское начало в русском модернизме 1920-30-х годов
ТА Шеховцова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2006
62006
Терміни-омоніми як об’єкт лексикографії
ЛГ Боярова
Вісник Харківського національного університету.–Харків, 15-19, 2006
62006
Традиційні вірування українського народу про народження дитини (обрядові оберегові вирази, формули, тексти)
ОЄ Любицька
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер …, 2000
5*2000
Національна термінологія й мовне прогнозування
ЛГ Боярова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
42010
Образ ДОМУ в художній мові Панаса Мирного (на матеріалі роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
ЛГ Савченко
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер …, 2010
42010
Полісемія в українській музичній термінології
ЛГ Боярова
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2005
42005
"Вишневый сад" АП Чехова и «Комуна в степах» МГ Кулиша:«установлюємо контакт між двома літературами»/ВА Борбунюк//Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. ВН Каразіна, 249-255, 2007
ВА Борбунюк
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер …, 0
4*
Експресивність як домінантна риса ідіостилю Павла Загребельного (на матеріалі творів Кавтаклізма та Стовпо-творіння)
ЮІ Кохан
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
Фольклор як неоціненне джерело інформації і вдячний об’єкт гуманітарних студій
РЛ Сердега
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
Художественная нарративная стратегия и когнитивная семантика слова (на материале глагольных предикатов казаться, показаться)
ЕВ Чернцова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
Зародження лінгвістичної інноватики в парадигмі античної теорії найменування
СС Лук'яненко
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер …, 2015
32015
Фольклоризм як знак національної культури та його рецепції в новітній українській поезії
ВС Калашник, МІ Філон
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
32011
Українські народнопоетичні символи у фольклорній та індивідуальних художніх картинах світу
ВС Калашник, МІ Філон
Людина та образ у світі мови: вибрані статті.—Х.: ХНУ ім. ВН Каразіна, 227-233, 2011
32011
Лексико-семантична група «змії» в сучасній українській мові: аспекти діахронічного аналізу
ВС Калашник, МІ Філон
Людина та образ у світі мови: вибрані статті.—Х.: ХНУ ім. ВН Каразіна, 345-352, 2011
32011
Особливості внутрішньої форми похідних слів із предметно-особовим значенням
ВД Пономаренко
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. ВН Каразiна, 145-148, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20