Підписатись
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Філологія"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Філологія"
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дефініції і взаємозв’язок категорій топосу, локусів, хронотопу міста та їх реалізація у міському тексті художнього твору
ДЮ Боклах
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
162016
«Інтермедіальність» як категорія літературознавства й медіології
ГО Савчук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2019
152019
Жанровое своеобразие и тенденции развития английского постмодернистского романа к. ХХ–н. ХХІ в.
АС Стовба
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2013
102013
Епітет у поетичному ідіостилі Василя Стуса
ВС Калашник, МІ Філон
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
102011
Свобода й етика в літературі метамодерного світу: український вимір
ТВ Гребенюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
92018
Імперативні та диспозитивні норми в українській термінології: моделі динаміки. Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: матеріали Міжнародної …
Л Боярова
Л. Малевич. Рівне: НУВГП, 43-49, 2016
82016
Специфіка стилістичного переміщення лексичних одиниць (на матеріалі текстів публіцистичного стилю)
ОВ Тихоненко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
62017
Національно-культурний компонент онімного простору української народної казки
ОС Черемська, ОВ Масло
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
62017
Пьеса «Голубая роза» Леси Украинки в контексте драматургии А. Чехова (типологические связи и интертекстуальные ассоциации)
ВА Борбунюк
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер …, 2013
6*2013
Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.)
ЛГ Боярова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2013
62013
Національна термінологія й мовне прогнозування
ЛГ Боярова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
62010
Проза Николая Баршева: чеховское начало в русском модернизме 1920-30-х годов
ТА Шеховцова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2006
62006
Терміни-омоніми як об'єкт лексикографії
ЛГ Боярова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2006
62006
Полісемія в українській музичній термінології
ЛГ Боярова
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2005
62005
Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей
ЛМ Овдійчук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
52017
Експресивність як домінантна риса ідіостилю Павла Загребельного (на матеріалі творів Кавтаклізма та Стовпо-творіння)
ЮІ Кохан
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
52016
Українські народнопоетичні символи у фольклорній та індивідуальних художніх картинах світу
ВС Калашник, МІ Філон
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
52011
Традиційні вірування українського народу про народження дитини (обрядові оберегові вирази, формули, тексти)
ОЄ Любицька
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер …, 2000
5*2000
Лінгвокультурна семантика антропонімів і топонімів у романі Дж. Мартіна «Гра престолів» та особливості їх перекладу українською мовою
МП Бобро, ЛР Присяжнюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2021
42021
Метафоризація в англомовному термінологічному полі «хвороби тварин» у лінгвокогнітивному аспекті
ЮГ Рожков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2020
42020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20