Петербургський Володимир
Петербургський Володимир
ДУ "Інститут урології НАМН України "
Підтверджена електронна адреса в inurol.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка можливостей ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюкса за даними віддалених результатів
ДА Сеймівський, ОА Каліщук, ВФ Петербургський
Хірургія дитячого віку 1, 25-28, 2005
52005
Діагностична інформативність ензимологічних показників лізосомного походження у сечі дітей з вродженою обструкцією верхніх сечових шляхів
ЛЯ Мигаль, ГГ Нікуліна, ІЄ Сербіна, ДА Сеймівський, ...
Лабораторна діагностика, 15-19, 2012
42012
та співавт. Тактика лікування мегауретера у дітей в залежності від його клінічного варіанту
ДА Сеймівський, ОА Калищук, ВФ Петербургський, ГГ Нікуліна
Хірургія дитячого віку, 6-11, 2009
42009
Запалення нирок і сечовидільних шляхів у дітей: патогенез, діагностика, лікування
ДА Сеймівський, ВФ Петербургський, ОА Каліщук
Совр. педиатрия, 164-167, 2009
32009
Особливості змін профіброгенного цитокіну TGF-β 1 та умовно реноспецифічних ферментів у сечі дітей з різними клінічними варіантами мегауретера
ЛЯ Мигаль, ІЄ СЕРБІНА, ГГ НІКУЛІНА, ГМ ДРАННІК, НА КАЛІНІНА, ...
Імунологія та алергологія: наука і практика, 77-83, 2009
32009
Ультразвукова кількісна оцінка ефективності лікування обструктивних уропатій верхніх сечових шляхів у дітей
ВФ Петербургський
Урологія 3 (4), 36-40, 1999
31999
Ехографічні маркери декомпенсації уродинаміки при нерефлюксуючому мегауретері у дітей молодшого віку
ВФ Петербургський, ВВ Головкевич, ГI Гуйван
Урологія, 11-13, 2013
22013
Резекція середнього сегмента сечоводу, як ва ріант хірургічного лікування декомпенсованих форм обс труктивного мегауретера у дітей
ДА Сеймівський, ВФ Петербургський, ВВ Головкевич, ОА Каліщук
Урологія, 2010
22010
та iн. Ензимологiчнi критерiї визначення об’єму та послiдовностi методик дiагностики вродженої обструкцiї сечоводу у дiтей (Методичнi рекомендацiї)
ДА Сеймiвський, ВФ Петербургський, ЛЯ Мигаль
22005
Обоснование рациональных сроков оперативной коррекции крипторхизма и профилактики ее осложнений у детей
ВФ Петербургский
ступеня кандидата мед. наук: спец. 14.00. 40 «урология»/ВФ Петербургский …, 1987
21987
Исследование прои противовоспалительных цитокинов у детей с уропатиями верхних мочевых путей
ГН Дранник, ВФ Петербургский, ВЭ Дриянская, НА Калинина, ...
Проблемы здоровья и экологии, 2014
12014
Динаміка активності вторинного пієлонефриту після антирефлюксних операцій з приводу міхурово-сечовідного рефлюкса у дітей
НО Моцна, ДА Сеймівський, ВФ Петербургський, ГГ Нікуліна
Урологія, 24-27, 2011
12011
Особенности диагностики и тактики ведения детей раннего возраста с обструктивными уропатиями
ВФ Петербургский, ДА Сеймивский, ЛА Мигаль, ГГ Никулина, ...
Современная педиатрия, 59-59, 2008
12008
Рівні ензимів та цитокінів сечі у діагностиці функціонального стану паренхіми нирок у дітей з вадами уретеровезикального сегмента після уретероцистонеостомії
ГГ Нікуліна, ВФ Петербургський, ГМ Драннік, ЛЯ Мигаль, ІЄ Сербіна, ...
Здоровье мужчины, 36-39, 2019
2019
Уровни энзимов и цитокинов мочи в диагностике функционального состояния паренхимы почек у детей с патологией уретеровезикального сегмента после уретероцистонеостомии
ГГ Нікуліна, ВФ Петербургський, ГМ Драннік, ЛЯ Мигаль, ІЄ Сєрбіна, ...
Здоровье мужчины, 36-39, 2019
2019
Экстравезикальная уретероцистонеостомия при оперативном лечении врожденных пороков развития везико-уретерального сегмента у детей
ВФ Петербургський, ВД Маліщук, ВВ Головкевич, ТП Овсійчук, ...
Урологія= Урология 20 (4), 86-90, 2016
2016
Робоча школа: співпраця академічної школи та практичних лікарів
ВФ Петербургський, ПС Русак, ДВ Шевчук
Хірургія дитячого віку, 140-140, 2016
2016
Варианты метаболической реакции паренхимы почек у детей раннего возраста с декомпенсированным мегауретером
ГГ Никулина, ВФ Петербургский, ИЕ Сербина, ОА Калищук, ЛА Мигаль
Здоровье мужчины 55 (4), 119-119, 2015
2015
Канефрон® H в комплексной терапии микробно-воспалительных процессов мочевой системы у детей и анализ эффективности
ВФ Петербургский
Семейная медицина, 235-238, 2015
2015
Варіанти метаболічної реакції паренхіми нирки у дітей раннього віку з декомпенсованим мегауретером
ГГ Нікуліна, ВФ Петербургський, ІЄ Сербіна, ОА Каліщук, ЛЯ Мигаль
Здоровье мужчины, 119-121, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20