Підписатись
Александр Синческул
Александр Синческул
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", факультет технології неорганічних речовин, кафедра хімічної технології неорганічних ревчовин, каталізу та екології
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив умов осадження на властивості одержуваного осаду ферум (+ 3) гідроксиду
АМ Бутенко, ОЛ Сінческул, ВО Лобойко, НБ Маркова
Труды Одесского политехнического университета, 210, 2009
22009
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КАТАЛІЗАТОРА СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНОЇ КОНВЕРСІЇ КАРБОН (II) ОКСИДУ ВОДЯНОЮ ПАРОЮ
ОЛ СІНЧЕСКУЛ
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут, 2012
12012
Фізико-хімічні дослідження каталізатора СТК, який не містить сполук сульфуру
ОЛ Сінческул, АМ Бутенко, ЄО Михайлова
НТУ" ХПІ", 2011
12011
Аналіз можливості використання імовірних промоторів каталізатора СТК
АМ Бутенко, ОЛ Сінческул, НБ Маркова
НТУ" ХПІ", 2010
12010
ЗДОБУВАННЯ ФЕРУМ МЕТАГіДРОКСИДУ ТА ЙОГО ГЕНЕЗИС В ТЕХНОЛОГії ВИРОБНИЦТВА КАТАЛіЗАТОРАСТК
АМ Бутенко, ОЛ Сінческул, ВО Лобойко, НБ Маркова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (5 (40)), 2009
12009
Компьютерный расчет равновесного состава многокомпонентного раствора
МН Волобуев, РП Мигущенко, АЛ Синческул, АВ Крамаренко
НТУ" ХПИ", 2015
2015
Вплив тривалості обробки малополярних рідин на ступень їх зневоднення
АМ Бутенко, ВО Лобойко, МА Блінков, ОЛ Сінческул
Вісник Національного технічного університету, 32-37, 2014
2014
Dependence of molar output of formaldehyde on the molar ratio of oxygen: methanol
АМ Бутенко, ОІ Русінов, ОЛ Сінческул, ГО Юрченко
Technology audit and production reserves 3 (1 (11)), 42-45, 2013
2013
Залежність мольного виходу формальдегіду від мольного співвідношення кисень: метанол
АМ Бутенко, ОІ Русінов, ВВ Резніченко, ОЛ Сінческул, ГО Юрченко
Технологический аудит и резервы производства 3 (1 (11)), 2013
2013
Спосіб відновлення каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою
ОЛ Сінческул, АМ Бутенко, ВО Лобойко, НБ Маркова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (6 (51)), 2011
2011
The method of recovering the catalyst of medium temperature conversion carbon (II) oxide with water vapor
ОЛ Сінческул, АМ Бутенко, НБ Маркова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (6 (51)), 69-71, 2011
2011
залежніСТь Мольного Виходу ФоРМальдегіду Від Мольного СПіВВідноШення КиСень: МеТанол
ОЛ Сінческул, ГО Юрченко
Редакційна колегія Головний редактор, 42, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12