Ольга Шкурко
Ольга Шкурко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ВІ Тітяєв, ОВ Димченко, ОМ Таряник, ІА Чистякова, ...
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
192010
Лидерские качества будущих менеджеров как качества инновационной личности
ОВ Шкурко, СА Маврин
Омский научный вестник, 2013
132013
Соотношение понятий «лидерство» и «руководство»: современный взгляд на проблему
ОВ Шкурко
Омский научный вестник, 2011
62011
Развитие лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии в вузе: автореферат дис.… канд. пед. наук: 13.00. 08–Теория и методика профессионального образования …
ОВ Шкурко
Автореф. дисс.... канд. педаг. наук. Кемерово, 2013
42013
Перспективы и проблемы развития альтернативной энергетики в украине
ЕИ Славута, ВВ Звягина
42010
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»
ЛО Кизилова, ГІ Кизилов, ОВ Шкурко
32007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин"
ПІ Пілов, КА Левченко, ІК Младецький, ЛЖ Горобець, ОО Березняк, ...
Національний гірничий університет, 2007
22007
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Розробка технологій зведення будівель і споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 …
ОП Конончук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
12016
Педагогические условия как необходимый компонент процесса развития лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии
ОВ Шкурко
Сборник конференций НИЦ Социосфера, 158-161, 2013
12013
СИСТЕМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
ОВ Шкурко
Комунальне господарство міст, 69-75, 2012
12012
Модель «Имиджтехнология лидерских качеств» и ее воспитательные возможности
ОВ Шкурко
Вестник Томского государственного педагогического университета, 2010
12010
Оптимізація структури необоротних активів житлово-комунальних підприємств
ОВ Шкурко
Коммунальное хозяйство городов, 40-43, 2009
12009
Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів
ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни" Оподаткування підприємств".
ЛО Кизилова, ОВ Шкурко
12007
Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів
НІ Гордієнко, ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
К вопросу совершенствования методического обеспечения для реформирования жилищного хозяйства
ВИ Титяев, АВ Беляева, ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 180-184, 2006
12006
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики. Монографія
НЕ Аванесова, АМ Волосов, АМ Губарєва, КО Колєдіна, ГВ Криворучко, ...
Харків: Лідер, 2016
2016
ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ТРАДИЦИЯХ КАЗАЧЕСТВА РОССИИ
ОВ Шкурко
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ, 204-209, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни" Дендропроектування"
МЮ Осіпов
РВВ УНУС, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку»(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчанняспеціальностей 7.090603 …
ГМ Грецька
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20