Ольга Шкурко
Ольга Шкурко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ВІ Тітяєв, ОВ Димченко, ОМ Таряник, ІА Чистякова, ...
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
192010
Лидерские качества будущих менеджеров как качества инновационной личности
ОВ Шкурко, СА Маврин
Омский научный вестник, 2013
132013
Соотношение понятий «лидерство» и «руководство»: современный взгляд на проблему
ОВ Шкурко
Омский научный вестник, 2011
52011
Развитие лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии в вузе: автореферат дис.… канд. пед. наук: 13.00. 08–Теория и методика профессионального образования …
ОВ Шкурко
Автореф. дисс.... канд. педаг. наук. Кемерово, 2013
32013
Перспективы и проблемы развития альтернативной энергетики в украине
ЕИ Славута, ВВ Звягина
32010
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»
ЛО Кизилова, ГІ Кизилов, ОВ Шкурко
32007
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Розробка технологій зведення будівель і споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 …
ОП Конончук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
12016
Педагогические условия как необходимый компонент процесса развития лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии
ОВ Шкурко
Сборник конференций НИЦ Социосфера, 158-161, 2013
12013
СИСТЕМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
ОВ Шкурко
Комунальне господарство міст, 69-75, 2012
12012
Модель «Имиджтехнология лидерских качеств» и ее воспитательные возможности
ОВ Шкурко
Вестник Томского государственного педагогического университета, 2010
12010
Оптимізація структури необоротних активів житлово-комунальних підприємств
ОВ Шкурко
Коммунальное хозяйство городов, 40-43, 2009
12009
Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів
ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів
НІ Гордієнко, ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
К вопросу совершенствования методического обеспечения для реформирования жилищного хозяйства
ВИ Титяев, АВ Беляева, ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 180-184, 2006
12006
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики. Монографія
НЕ Аванесова, АМ Волосов, АМ Губарєва, КО Колєдіна, ГВ Криворучко, ...
Харків: Лідер, 2016
2016
ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ТРАДИЦИЯХ КАЗАЧЕСТВА РОССИИ
ОВ Шкурко
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ, 204-209, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Менеджмент в муніципальній енергетиці»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму …
СВ Сніжко
2016
Овладение культурными средствами деятельности в художественно-эстетическом воспитании дошкольника раннего возраста посредством дидактических игр
ОВ Шкурко
Инновации в современной науке, 168-172, 2015
2015
Результаты опытно-экспериментальной работы по развитию лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии
ОВ Шкурко
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования, 157-161, 2013
2013
Харизматическое лидерство и возможность его развития у современных руководителей
ОВ Шкурко
Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20