Ольга Шкурко
Ольга Шкурко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ВІ Тітяєв, ОВ Димченко, ОМ Таряник, ІА Чистякова, ...
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
202010
Лидерские качества будущих менеджеров как качества инновационной личности
ОВ Шкурко, СА Маврин
Омский научный вестник, 2013
192013
Соотношение понятий «лидерство» и «руководство»: современный взгляд на проблему
ОВ Шкурко
Омский научный вестник, 2011
82011
Перспективы и проблемы развития альтернативной энергетики в украине
ЕИ Славута, ВВ Звягина
52010
Развитие лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии в вузе
ОВ Шкурко
Автореф. дисс.... канд. педаг. наук. Кемерово, 2013
42013
Харизматическое лидерство и возможность его развития у современных руководителей
ОВ Шкурко
Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2013
42013
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»(для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).
ЛО Кизилова, ГІ Кизилов
42007
Педагогические условия как необходимый компонент процесса развития лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии
ОВ Шкурко
Проблемы современного образования: материалы IV международной научно …, 2013
22013
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ»(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.07010102 «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ …
АВ Куниця, ЮВ Артамонова, АВ Меженков
Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу …, 2011
2*2011
Модель «Имиджтехнология лидерских качеств» и ее воспитательные возможности
ОВ Шкурко
Вестник Томского государственного педагогического университета, 2010
22010
Востребованность имиджелогического знания у будущих менеджеров
ОВ Шкурко
Сибирский торгово-экономический журнал, 2012
12012
СИСТЕМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
ОВ Шкурко
Комунальне господарство міст, 69-75, 2012
12012
Оптимізація структури необоротних активів житлово-комунальних підприємств
ОВ Шкурко
Коммунальное хозяйство городов, 40-43, 2009
12009
Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів
ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни" Оподаткування підприємств".
ЛО Кизилова, ОВ Шкурко
12007
Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів
НІ Гордієнко, ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
К вопросу совершенствования методического обеспечения для реформирования жилищного хозяйства
ВИ Титяев, АВ Беляева, ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 180-184, 2006
12006
Особливості забезпечення економічної та фінансової безпеки діяльності ЖКГ
ОВ Шкурко
1
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВСКРЫЛ ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: О КОМПЬЮТЕРАХ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОВ Шкурко, ЕВ Федяева
Проблемы управления качеством образования, 107-111, 2020
2020
Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий інжиніринг” для здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо …
НБ Савіна, НМ Кондрацька
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20