Ольга Шкурко
Ольга Шкурко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ВІ Тітяєв, ОВ Димченко, ОМ Таряник, ІА Чистякова, ...
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
232010
Лидерские качества будущих менеджеров как качества инновационной личности
ОВ Шкурко, СА Маврин
Омский научный вестник, 2013
202013
Соотношение понятий «лидерство» и «руководство»: современный взгляд на проблему
ОВ Шкурко
Омский научный вестник, 2011
92011
Харизматическое лидерство и возможность его развития у современных руководителей
ОВ Шкурко
Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2013
62013
Перспективы и проблемы развития альтернативной энергетики в Украине
ЕИ Славута, ВВ Звягина
52010
Развитие лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии в вузе
ОВ Шкурко
Автореф. дисс.... канд. педаг. наук. Кемерово, 2013
42013
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»(для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).
ЛО Кизилова, ГІ Кизилов
42007
Педагогические условия как необходимый компонент процесса развития лидерских качеств будущих менеджеров средствами имиджелогии
ОВ Шкурко
Проблемы современного образования: материалы IV международной научно …, 2013
22013
СИСТЕМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
ОВ Шкурко
Комунальне господарство міст, 69-75, 2012
22012
Модель «Имиджтехнология лидерских качеств» и ее воспитательные возможности
ОВ Шкурко
Вестник Томского государственного педагогического университета, 2010
22010
Игра как эффективная форма обучения курсантов на занятиях РКИ в военном вузе
ОВ Шкурко, ИВ Коноваленко
Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические …, 2018
12018
Гума та її властивості
ЛІ Мельник, ОВ Миронюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Розробка технологій зведення будівель і споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 …
ОП Конончук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
12016
Востребованность имиджелогического знания у будущих менеджеров
ОВ Шкурко
Сибирский торгово-экономический журнал, 2012
12012
Оптимізація структури необоротних активів житлово-комунальних підприємств
ОВ Шкурко
Коммунальное хозяйство городов, 40-43, 2009
12009
Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів
ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів
НІ Гордієнко, ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
К вопросу совершенствования методического обеспечения для реформирования жилищного хозяйства
ВИ Титяев, АВ Беляева, ОВ Шкурко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 180-184, 2006
12006
Особливості забезпечення економічної та фінансової безпеки діяльності ЖКГ
ОВ Шкурко
1
Організація взаємодії бізнес-структур із зовнішнім середовищем та зовнішніми суб'єктами системи економічної безпеки
ВВ Тітяєв, ОВ Шкурко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20