Олена Косарук (Olena Kosaruk)
Title
Cited by
Cited by
Year
Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми та державний інструментарій їх вирішення
СС Аляб’єва, КО Коваль, ОМ Мензул
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 128-134, 2014
62014
Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості
БІ Мокін, ВМ Мізерний, ОМ Мензул, БИ Мокин, ВН Мизерный, ...
Молодь і ринок.№ 11: 5-8., 2011
62011
Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти
БІ Мокін, ОМ Косарук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 103-109, 2017
52017
Молодь на ринку праці: практики взаємодії суб’єктів працевлаштування молоді
НМ Богданова, КО Коваль, ОМ Мензул
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 115-119, 2014
42014
Формування професійної компетентності студентів в умовах професійно-практичної підготовки
БІ Мокін, ВМ Мізерний, OM Мензул
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 199-203, 2011
42011
Професійна підготовка фахівців у ВНЗ в контексті ідеології інтеграції навчання з виробництвом
БІ Мокін, ВМ Мізерний, ОМ Мензул, БИ Мокин, ВН Мизерный, ...
Теорія і методика професійної освіти.№ 3., 2013
22013
Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом
ОМ Косарук, ЕН Косарук
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2019
12019
Особливості підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей в умовах соціального партнерства
ОМ Косарук
Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції" Знання …, 2016
12016
Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії
ОБ Мокін, ОМ Косарук, ОВ Слободянюк, ВМ Мізерний, БІ Мокін
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 177-186, 2015
12015
Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії Частина 1. Формалізація, структуризація і параметризація задачі
ОБ Мокін, ОМ Мензул, ВМ Мізерний, БІ Мокін
ВНТУ, 2012
12012
Обґрунтування доцільності розробки методичного комплексу щодо розвитку soft-skills майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на основі змішаного навчання
ОМ Косарук
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Навчальна практика: електронний навчальний посібник
КО Коваль, ОВ Мельник, ОВ Бурдейна, РС Белзецький, ОМ Косарук
Вінниця: ВНТУ, 2019.–96 с., 2019
2019
Чітке оцінювання рівня якості знань на нечітких моделях процесів їх засвоєння
БІ Мокін, ОБ Мокін, ОМ Косарук
Пята міжнародна наукова конференція" Вимірювання, контроль та діагностика в …, 2019
2019
Структурна схема інформаційної системи організації та підтримки розвитку соціально-особистісних компетенцій
ОВ Бурдейна, КО Коваль, РС Белзецький, ОМ Косарук
ВНТУ, 2019
2019
Сформованість емоційного інтелекту як запорука успішної професійної діяльності майбутніх фахівців інженерних спеціальностей
ЮВ Булига, ОМ Косарук, ІЛ Медяна
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
Тренінгові методики розвитку функціональних компетенцій у молоді
НМ Заболотна, ОВ Мельник, ОМ Косарук
ФОП Рогальська ІО, 2019
2019
Твір навчального характеру" Методика тренінгу" Розвиток емоційного інтелекту. Вчимося керувати емоціями"
ОМ Косарук
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018
2018
Розвиток функціональних компетенцій майбутніх фахівців інженерних спеціальностей як одна з передумов успішної професійної підготовки
ОМ Косарук
МЦНД, 2018
2018
Інтеграція навчання з виробництвом як одна із базових концепцій професійної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей за дуальною системою
ОМ Косарук
ФОП Камінська АП, 2018
2018
Моделювання процесу підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей до професійної діяльності
ОМ Косарук
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20