Сергій Кузьмінов (Sergii Kuzminov, Сергей Кузьминов)
Сергій Кузьмінов (Sergii Kuzminov, Сергей Кузьминов)
Verified email at duep.edu - Homepage
TitleCited byYear
Підходи до класифікації трансакційних витрат для потреб бухгалтерського обліку
ЖМ Ющак
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
122009
Трансакційні витрати: механізм формування та впливу на економічну циклічність
СВ Кузьминов
Дніпропетровськ: Вид-во Національної гірничої академії України, 2001
112001
Суб’єктні оцінки як неринковий фактор ринкової координації
СВ Кузьмінов, СВ Кузьминов
Видавництво НГУ, 2013
62013
Ринковий попит і поведінка споживача: психологічні аспекти взаємообумовленості
СВ Кузьмінов
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 84–92-84–92, 2014
52014
Управление корпоративной культурой организации с учетом национальных факторов
СВ Кузьминов
М., 2003, 2003
52003
Трансакційні витрати при вході підприємства на ринок: обліковий аспект
ЖМ Ющак
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
42009
Егоїстичний та інтегративний підходи до визначення мети і критеріїв ефективності конкуренції
СВ Кузьминов
Академічний огляд, 24-28, 2009
42009
Роль експорту як фактора економічного зростання в умовах глобалізації
СВ Кузьмінов, ГЯ Глуха
Економіка та держава, 6-10, 2014
22014
Роль експорту як фактора економічного зростання в умовах глобалізації
СВ Кузьмінов, ГЯ Глуха
Економіка та держава, 6-10, 2014
22014
Проблематичність моделювання економічного зростання у постіндустріальній економіці
СВ Кузьмінов
Економічний нобелівський вісник, 287-293, 2014
12014
Трансрівневий підхід до оцінки економічного розвитку
ГЯ Глуха, СВ Кузьмінов
12014
Великі моделі чи «ящик з інструментами»: що корисніше?
СВ Кузьмінов
12011
Ограниченность возможностей сравнения качества товара как объективная основа разделения рынка на ниши
СВ Кузьминов
Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) 1 (1), 2010
12010
Обмеженість можливостей порівняння якості товару як об’єктивна основа поділу ринку на ніші
СВ Кузьмінов
Європейський вектор економічного розвитку, 76-83, 2010
12010
Применение отдельных принципов физиологии высшей нервной деятельности в институционализме
СВ Кузьминов, СВ Кузьмінов
ДонНТУ, 2009
12009
Транснаціоналізація світової економіки
ЕМ Лимнова, СВ Кузьмінов, ГЯ Глуха, І Шкура
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
Формування торгівельної стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу
СВ Кузьмінов, ЄД Пархуць
Young 43 (3), 2017
2017
Коротке політико-економічне визначення фашизму
СВ Кузьмінов
Академічний огляд, 14-21, 2016
2016
Сдвиги на рынке труда как фактор формирования количественных и качественных характеристик спроса на рынке образовательных услуг
СВ Кузьминов
Научный журнал Экономический вестник Национального горного университета 52 …, 2015
2015
Зрушення на ринку праці як фактор формування кількісних та якісних характеристик попиту на ринку освітніх послуг
СВ Кузьмінов
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету 52 …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20