Follow
Катерина Єфремова, Yefremova Kateryna
Катерина Єфремова, Yefremova Kateryna
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
До перспектив правового регулювання інтернет- правовідносин: господарсько-правовий аспект
КВ Єфремова
Право та інноваційне суспільство 2, 2014
212014
Особливості правового регулювання господарської діяльності на ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
КВ Єфремова
України ім. Ярослава Мудрого, 2009
182009
The problem of ensuring the social direction of the legislation of Ukraine on the digital economy
OM Vinnyk, OV Shapovalova, NB Patsuriia, OM Honcharenko, ...
Rushing Water Publishers Ltd., 2020
142020
Правове регулювання штучного інтелекту в епоху цифрової економіки
КВ Єфремова
Приватне право і підприємництво, 142-147, 2020
82020
Особливості застосування штучного інтелекту у сфері фінансових послуг: досвід ЄС
КВ Єфремова
Право та інноваційне суспільство, 66-71, 2020
82020
Правова природа комп’ютерної програми як об’єкту інноваційних відносин
КВ Єфремова
Актуальні питання інноваційного розвитку 2, 24-29, 2012
62012
Господарсько-правові засоби регулювання виробництва виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
КВ Єфремова
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2010
62010
Державна політика та електронний бізнес в Україні
КВ Єфремова
Право та інновації 9 (1), 50-54, 2015
52015
Економічна безпека і роль колективного Заходу у поствоєнному відновленні України
ІВ Яковюк, КВ Єфремова, ЄА Новіков
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України; Право, 2022
42022
The Art of Diplomatic Protocol as Tool of Business Communications
KV Yefremova, MS Lobko
L. & Innovative Soc'y, 35, 2020
42020
Аналіз філософсько-правових підходів до визначення поняття «штучний інтелект»
ОА Баранов, ТГ Каткова, ОА Теличко, ЮМ Сидорчук, ЮВ Кривицький, ...
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 54, 2022
32022
Дослідження трендів аналізу права інтелектуальної власності в контексті підвищення цифрової грамотності громадян
ДІ Шматков, КВ Єфремова
Scientific notes of Lviv University of Business and Law 29, 11-19, 2021
32021
Щодо визначення об’єктів Інтернет-правовідносин
КВ Єфремова
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Правове забезпечення …, 2016
3*2016
Особливості промислової політики держави щодо ринку ювелірних виробів: господарсько-правовий контекст
К Єфремова
Підприємництво, господарство і право 142 (10), 113-116, 2007
32007
Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
К Єфремова
Підприємництво, господарство і право 134 (2), 17-20, 2007
32007
Теоретичні підходи до регулювання штучного інтелекту в ЄС: досвід для України
КВ Єфремова
Право, 2020
22020
Визнання держави в сучасному міжнародному праві (на прикладі Косово)
КВ Єфремова, ІІ Маринів
Право та інноваційне суспільство, 18-22, 2020
22020
Правова природа елементів поняття "об'єкт інноваційних відносин" через визначення Grid-технологій
КВ Єфремова, АВ Стріжкова
Право та інновації 10 (2), 37-42, 2015
22015
Структура Інтернет-правовідносин у контексті визначення правового статусу і режиму її елементів
КВ Єфремова
Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми протидії правопорушенням …, 2014
2*2014
Новітні вимоги до розрахунку рівня економічної безпеки України під впливом цифровізації
КВ Єфремова
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20