Follow
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02
Херсонський державний унiверситет
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах
ЮВ Триус
НПУ імені МП Драгоманова, 2005
632*2005
Адміністративне право: курс лекцій
ЛВ Коваль
Вентурі, 1996
4971996
Хлєбік СР Соціальна педагогіка Соціальна робота: Навч. пос
ЛГ Коваль, ІД Зверєва
К.: ІЗМН, 1997
3941997
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
СА Раков
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2005
3642005
Адміністративне право України
ЛВ Коваль
К.: Основи 154, 11, 1994
3641994
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант 228, 2003
2842003
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування кооперативних технологій навчання
МВ Горват, МІ Кузьма-Качур
212*2021
Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти
ЛВ Коваль
ЛАНДОН-ХХІ, 2012
1712012
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1512004
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Співаковський, Л. Петухова, В. Коткова, Херсон.–2011.–267 с, 2011
1362011
Роль родного языка в становлении духовного мира личности (Опыт моделирования)
МР Львов
Русский язык в школе, 3-8, 2001
1152001
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
1122002
Методика навчання математики: теорія і практика
ЛВ Коваль, СО Скворцова
ЧП «Принт-Лідер», 2011
992011
Діагностика моральної вихованості школярів
ІД Звєрєва, ЛГ Коваль, ПД Фролов
К.: ІСДО, 1995
931995
Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу
МП Шишкіна
ІІТЗН НАПН України, 2015
902015
Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання:[монографія]
МВ Семикіна, ЛА Коваль
Кіровоград:«Степ, 2002
862002
Сучасні навчальні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб
ЛВ Коваль
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 36-48, 2006
842006
Виховання почуття прекрасного
ЛГ Коваль
К.: Рад. школа, 1983
811983
Knowledge control model of distance learning system on IMS standard
H Kravtsov, D Kravtsov
Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment …, 2008
782008
Соціальна педагогіка/Соціальна робота: Навчальний посібник
ЛГ Коваль, ІД Звєрєва, СР Хлєбік
К.: ІЗМН 392, 1997
761997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20