СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02
Херсонський державний унiверситет
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
5142010
Адміністративне право: курс лекцій
ЛВ Коваль
Вентурі, 1996
3991996
Соціальна педагогіка
ЛГ Коваль, ІД Звєрєва, СР Хлєбік
К.: ІЗМН, 1997
3191997
Адміністративне право України
ЛВ Коваль
К.: Основи 154, 11, 1994
2961994
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2862005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант 228, 2003
2492003
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова: монографія
ЛВ Коваль
Юго-Восток, 2009
159*2009
Роль родного языка в становлении духовного мира личности (опыт моделирования)
МР Львов
Русский язык в школе, 3-8, 2001
144*2001
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1202004
Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти
ЛВ Коваль
ЛАНДОН-ХХІ, 2012
1182012
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
1012002
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
802011
Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання:[монографія]
МВ Семикіна, ЛА Коваль
Кіровоград: Степ 212, 2002
802002
Knowledge control model of distance learning system on IMS standard
H Kravtsov, D Kravtsov
Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment …, 2008
682008
Методика навчання математики: теорія і практика
ЛВ Коваль, СО Скворцова
ЧП «Принт-Лідер», 2011
652011
Сучасні навчальні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб
ЛВ Коваль
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 36-48, 2006
642006
Діагностика моральної вихованості школярів
ІД Звєрєва, ЛГ Коваль, ПД Фролов
К.: ІСДО, 1995
641995
Виховання почуття прекрасного
ЛГ Коваль
К.: Рад. школа, 1983
601983
Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу
МП Шишкіна
ІІТЗН НАПН України, 2015
582015
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
НПУ імені МП Драгоманова, 2003
582003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20