Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт academic.senate.ksu@gmail.com.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02
Херсонський державний унiверситет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
5142010
Адміністративне право: курс лекцій
ЛВ Коваль
Вентурі, 1996
4001996
Соціальна педагогіка
ЛГ Коваль, ІД Звєрєва, СР Хлєбік
К.: ІЗМН, 1997
3191997
Адміністративне право України
ЛВ Коваль
К.: Основи 154, 11, 1994
2961994
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2892005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант 228, 2003
2492003
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова: монографія
ЛВ Коваль
Юго-Восток, 2009
159*2009
Роль родного языка в становлении духовного мира личности (опыт моделирования)
МР Львов
Русский язык в школе, 3-8, 2001
145*2001
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1202004
Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти
ЛВ Коваль
ЛАНДОН-ХХІ, 2012
1182012
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
1012002
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
802011
Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання:[монографія]
МВ Семикіна, ЛА Коваль
Кіровоград: Степ 212, 2002
802002
Knowledge control model of distance learning system on IMS standard
H Kravtsov, D Kravtsov
Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment …, 2008
682008
Методика навчання математики: теорія і практика
ЛВ Коваль, СО Скворцова
ЧП «Принт-Лідер», 2011
652011
Сучасні навчальні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб
ЛВ Коваль
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 36-48, 2006
642006
Діагностика моральної вихованості школярів
ІД Звєрєва, ЛГ Коваль, ПД Фролов
К.: ІСДО, 1995
641995
Виховання почуття прекрасного
ЛГ Коваль
К.: Рад. школа, 1983
601983
Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу
МП Шишкіна
ІІТЗН НАПН України, 2015
582015
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
НПУ імені МП Драгоманова, 2003
582003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20