Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт academic.senate.ksu@gmail.com.
Подписаться
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02
Херсонський державний унiверситет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
5342010
Адміністративне право: курс лекцій
ЛВ Коваль
Вентурі, 1996
4461996
Хлєбік СР Соціальна педагогіка Соціальна робота: Навч. пос
ЛГ Коваль, ІД Зверєва
К.: ІЗМН, 1997
3361997
Адміністративне право України
ЛВ Коваль
К.: Основи 154, 11, 1994
3291994
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
3092005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант 228, 2003
2562003
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
МВ Горват, МІ Кузьма-Качур
The XII International Science Conference «Current issues, achievements and …, 2021
185*2021
Роль родного языка в становлении духовного мира личности (Опыт моделирования)
МР Львов
Русский язык в школе, 3-8, 2001
146*2001
Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти
ЛВ Коваль
ЛАНДОН-ХХІ, 2012
1382012
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1222004
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
1022002
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Співаковський, Л. Петухова, В. Коткова, Херсон.–2011.–267 с, 2011
1002011
Діагностика моральної вихованості школярів
ІД Звєрєва, ЛГ Коваль, ПД Фролов
К.: ІСДО, 1995
811995
Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання:[монографія]
МВ Семикіна, ЛА Коваль
Кіровоград: Степ 212, 2002
792002
Методика навчання математики: теорія і практика
ЛВ Коваль, СО Скворцова
ЧП «Принт-Лідер», 2011
722011
Knowledge control model of distance learning system on IMS standard
H Kravtsov, D Kravtsov
Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment …, 2008
692008
Сучасні навчальні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб
ЛВ Коваль
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 36-48, 2006
692006
Виховання почуття прекрасного
ЛГ Коваль
К.: Рад. школа, 1983
681983
Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу
МП Шишкіна
ІІТЗН НАПН України, 2015
662015
Соціальна педагогіка/Соціальна робота: Навчальний посібник
ЛГ Коваль, ІД Звєрєва, СР Хлєбік
К.: ІЗМН 392, 1997
651997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20