Андрій Синиця
Андрій Синиця
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Аналітична філософія: Монографія/Андрій Синиця
А Синиця
Львів, ЛДУФК, 2013
7*2013
Вступ. Що таке сучасна аналітична філософія?
АС Синиця
Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку, 9–24, 2014
4*2014
Еволюція уявлень про психофізичну проблему в аналітичній філософії свідомості
А Синиця
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Філософські науки …, 2013
42013
Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості
А Синиця
Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017
22017
Філософія : навч.-метод. посібник
АС Синиця
ЛДУФК, 2014
2*2014
Прагматико-семантична інтерпретація поняття істини в сучасній аналітичній філософії
АС Синиця
Вісник Львівського університету. Філософські науки, 63–69, 2012
22012
Логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії
АС Синиця
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2010
22010
Концепція «мовної гри» Л. Вітгенштейна
АС Синиця
Актуальні проблеми духовності, 126–133, 2008
2*2008
Лінгвістичний поворот у філософії: критичний аналіз
А Синиця
Схід, 100-104, 2017
12017
Мовні вирази і смисли в контексті проблематики філософії штучного інтелекту
АС Синиця
Гілея: науковий вісник, 317-320, 2015
12015
Научно-философские перспективы гипотезы Н. Хомского о врожденных знаниях
АС Синица
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 105-108, 2015
12015
Філософські зомбі: логіко-когнітивна інтерпретація
АС Синиця
Вісник Харківського університету. Серія «Теорія культури і філософія науки …, 2013
12013
Язык мысли в контексте компьютациональной теории сознания
АС Синица
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и …, 2013
12013
ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ В КОНТЕКСТІ КРИТИКИ КОМП'ЮТАЦІОНАЛІЗМУ.(The problem of understanding in the context of computational theory of mind criticism.)
А Синиця
Наукові записки. Серія" Філософія", 65-69, 2013
12013
Концепт інтенціональності: феноменологічний та аналітичний виміри
АС Синиця
Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. Філософія, соціологія, політологія 20 …, 2012
1*2012
Лінгвістичний аналіз свідомості в філософії «пізнього» Л. Вітґенштайна
АС Синиця
Інтелект. Особистість. Цивілізація : темат. зб. наук. пр. із соц.-філос …, 2012
12012
Реабілітація метафізичної проблематики в неопрагматизмі
АС Синиця
Актуальні проблеми духовності: зб. наукових праць, 64–71, 2012
1*2012
Прагматизація смислу і значення в поствітґенштайніанській аналітичній філософії
АС Синиця
Наукові записки. Серія «Філософія», 234–242, 2012
12012
Сучасна аналітична філософія про роль правил у процесі фіксації мовного значення
А Синиця
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Криза формалістського підходу до мови в аналітичній філософії
А Синиця
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20