Józef K. Kurowski
Józef K. Kurowski
Verified email at biol.uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Historical Land Use, Actual Vegetation, and the Hemeroby Levels in Ecological Evaluation of an Urban River Valley in Perspective of Its Rehabilitation Plan.
M Kiedrzyński, E Kiedrzyńska, P Witosławski, M Urbaniak, JK Kurowski
Polish Journal of Environmental Studies 23 (1), 2014
232014
The role of riparian willows in phosphorus accumulation and PCB control for lotic water quality improvement
M Skłodowski, E Kiedrzyńska, M Kiedrzyński, M Urbaniak, KM Zielińska, ...
Ecological engineering 70, 1-10, 2014
202014
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
JK Kurowski
EKO-WYNIK Spółka z oo Łódź, 1998
171998
Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczach środkowej Pilicy i Warty
JK Kurowski
Uniwersytet Łódzki, 1979
141979
Dynamika fitocenoz leśnych w rejonie kopalni odkrywkowej Bełchatów
JK Kurowski
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1993
131993
Mszaki− zróżnicowanie zmiany i zagrożenia
M Staniaszek-Kik, GJ Wolski
W: KUROWSKI JK (red.), Szata roślinna Polski środkowej.–Towarzystwo Ochrony …, 2009
122009
Rezerwaty regionu łódzkiego
JK Kurowski
ZO Ligi Przyrody, 1996
121996
Roślinność leśna
JK Kurowski
Szata roślinna Polski środkowej, 103-123, 2009
92009
Ocena stanu ochrony flory w rezerwatach przyrody Polski Środkowej
JK Kurowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986
91986
Procesy syndynamiczne w zbiorowiskach lesnych wywolane odwodnieniem siedlisk
JK Kurowski
Leśne Prace Badawcze, 27-44, 2007
82007
Metaplantacja zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w rezerwacie Jaksonek w Polsce Środkowej
JK Kurowski
Chrońmy Przyr. Ojcz 60 (4), 5-16, 2004
82004
Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi
JK Kurowski
WOŚ UMŁ, 2001
82001
Sulejowski Park Krajobrazowy: środowisko przyrodniczo-geograficzne: praca zbiorowa
JK Kurowski
Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998
81998
La degeneration et regeneration des phytocenoses forestičres: l’exemple de la Pologne Centrale
JK Kurowski
Natura Mosana 57 (3), 57-76, 2004
72004
Ekologia i ochrona roślinności leśnej
JK Kurowski
EKO-GRAF Adam Świć, 2015
62015
Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim
JK Kurowski
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013
62013
91I0* Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae.[W:] Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. I
M Kiedrzyński, J Jakubowska-Gabara, JK Kurowski
Red. W. Mróz. GIOŚ, Warszawa 255, 269, 2010
62010
Zielone skarby Łodzi–relikty naturalnej przyrody miasta
JK Kurowski, P Witosławski
Studio Koloru, Łódź, 2009
62009
Srodlesne zrodliska-problemy waloryzacji i ochrony na przykladzie regionu lodzkiego
JK Kurowski, M Kiedrzynski, M Luczak, P Gielniak
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10 (2 [18]), 218-235, 2008
52008
The problem of the naturalness of pine forests-case study Jaksonek nature reserve on the Pilica river
JK Kurowski
Seria Biologiczna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 69, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20