Наталія Заремба / Natalia Zaremba / Zaremba N.I.
Наталія Заремба / Natalia Zaremba / Zaremba N.I.
ЛНМУ імені Д.Галицького
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження стану здоров'я майбутніх лікарів.
ЗАБ Заремба НІ
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 30-35, 2015
32015
Attitude of medical students for taking drugs: problem of irresponsible self-treatment.
BOB Zaremba NI, Zimenkovskyi AB
Pharmacia, 10-14, 2016
2*2016
Attitude of medical students for taking drugs: Problem of irresponsible self-treatment.
BO Zaremba N., Zimenkovsky A.
PHARMACIA 3 (62), 10-14, 2015
2*2015
Діагноз у клініці внутрішніх хвороб: вирішені та дискусійні питання
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СА Кристопчук, УО Абрагамович, ...
Український терапевтичний журнал 2, 107-111, 2007
22007
Informational and educational Internet application, as a form of pharmaceutical intervention in the medication-taking behavior of the applicants of higher medical education.
ZA Zaremba N.
Annals of Mechnikov Institute 1, 77-80, 2019
12019
Ставлення до процесу самолікування здобувачів вищої медичної освіти на до- та післядипломному етапі (згідно результатів соціологічного дослідження)
ЗАБ Заремба НІ
Фармацевтичний часопис., 94-99, 2018
12018
Аналіз нозологій та ліків, що застосовуються здобувачами вищої медичної освіти на до- та післядипломному етапі (за результатами соціологічного дослідження).
ЗАБ Заремба НІ
Соціальна фармація в охороні здоров’я., 44-49, 2018
1*2018
Рівні хронічної захворюваності у студентів-медиків за результатами диспансерного спостереження.
ГІВ Заремба Н. І., Гутор. Т. Г.
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 2013
12013
Рівні хронічної захворюваності у студентів-медиків за результатами диспансерного спостереження.
ГІВ Заремба НІ, Гутор ТГ
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація., 26-30, 2013
12013
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN SOCIAL HEALTH DETERMINANTS OF LIFE EXPECTANCY AND INFANT MORTALITY IN UKRAINE AND POLAND
YVN Taras G Gutor, Natalia I Zaremba, Oksana R Kovalska, Dzvenyslava Je ...
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 74 (3 cz 2), 750-755, 2021
2021
ANALYSIS OF NOSOLOGIES AND MEDICINES USED BY THE APPLICANTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATION AT PRE-AND POSTGRADUATE LEVELS (BY THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)
НІ Заремба, АБ Зіменковський
Український науково-медичний молодіжний журнал, 16-20, 2018
2018
ATTITUDE TO THE PROCESS OF SELF-MEDICATION OF APPLICANTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATION AT PRE-AND POSTGRADUATE STAGE (ACCORDING TO RESULTS OF THE SOCIOLOGICAL SURVEY)
NI Zaremba, AB Zimenkovsky
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ …, 2018
2018
Анализ нозологий и лекарств, применяемых соискателями высшего медицинского образования в рамках самолечения
НІ Заремба, АБ Зіменковський
Соціальна фармація в охороні здоров'я, 44-49, 2018
2018
Чинники, які насторожують молодь у фармакотерапії.
ЗАБ Заремба НІ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Пріоритети розвитку …, 2017
2017
Стан здоров’я студентів-медиків за даними медичних оглядів та диспансеризації.
ЗАБ Заремба НІ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Досягнення медичної …, 2017
2017
Ліки, що найчастіше застосовуються студентами-медиками при самолікуванні гострої респіраторної вірусної інфекції.
ЗАБ Заремба НІ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Рівень ефективності …, 2017
2017
Особливості лікувального процесу у осіб, які займаються самолікуванням.
ЗАБ Заремба НІ
Матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Науково …, 2016
2016
O poziomie świadomości i wiedzy studentów medycyny na temat wpływu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na ich stan zdrowia.
ZNI Ruden VV, Hutor TG
Матеріали IХ міжнародної науково-практичної конференції. «Kluczowe aspect …, 2013
2013
Про рівні неінфекційної захворюваності студентів ЛНМУ імені Данила Галицького за даними самооцінки власного здоров’я.
ЗНІ Гутор ТГ, Гупало ІВ
Матеріали українсько-польського симпозіуму. «Досвід, реалії та перспек-тиви …, 2013
2013
The level of awareness of medical students about the effects of smoking and alcohol consumption on their health (Based on surveys).
ZNI Ruden VV, Hutor TG
Матеріали VIII міжнародної наукової конференції. «Achievement of high school …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20