Oksana Polinkevych (O.Kravchuk) / Оксана Миколаївна Полінкевич (Оксана Кравчук)
Oksana Polinkevych (O.Kravchuk) / Оксана Миколаївна Полінкевич (Оксана Кравчук)
Lutsk National Technical University
Підтверджена електронна адреса в lutsk-ntu.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фiнансова дiяльнiсть суб’єктiв пiдприємництва: навч. посiб
ОМ Кравчук, ВП Лещук
78*2010
Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств
ВМ Нижник, ОМ Полінкевич
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 334-345, 2012
35*2012
Фінанси: навч. посіб
ЛО Вдовенко, НМ Сушко, НД Фаюра
К.: Центр учбової літератури, 2010
34*2010
Обґрунтування стратегії управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування
ВП Лещук, ОМ Полінкевич, ЛІ Іщук
Економічний часопис-ХХІ, 57-61, 2015
28*2015
Механізми адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до нової економіки
ОМ Полінкевич
Луцький національний технічний університет, 2016
152016
Чинники формування випереджального розвитку підприємств в умовах глобальної світової кризи
O Polinkevych
Економічний часопис-ХХІ 156 (1-2), 59-62, 2016
14*2016
Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки
ВМ Нижник, ОМ Полінкевич
Актуальні проблеми економіки, 86-94, 2013
13*2013
Принципи інноваційної діяльності в управлінні підприємством [Електронний ресурс]
ОМ Полінкевич
Луцький національний технічний університет.—Режим доступу: http://www. nbuv …, 2010
132010
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
122020
Критерії розмежування понять «інновації»,«інноваційний процес» та «інноваційний розвиток підприємства» в новій економіці
O Polinkevych
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 4 (4 …, 2015
12*2015
Роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення
ОВ Бачинська, ОМ Кравчук
Вісник Хмельницького національного університету, 177-182, 2010
122010
Corporate image in behavioral marketing of business entities
O Polinkevych, R Kamiński
Innovative Marketing 14 (1), 33-40, 2018
92018
Функціонування допоміжного виробництва промислових підприємств за умов розвитку ринкових відносин (реформування, структуризація, управління): Монографія.
ОМ Кравчук
Луцький національний технічний університет, 2006
92006
Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні
ОМ Полінкевич
Актуальні проблеми економіки, 191-196, 2016
8*2016
Методи активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
ОМ Полінкевич
Економічні науки. Серія: облік і фінанси. Зб. наук. праць–2010.–Вип 7 (25 …, 0
8*
Періодизація інноваційного розвитку підприємств за процесним підходом
L Lipych, O Polinkevych, O Tovsteniuk
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 4 (4 …, 2015
7*2015
Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом 5х5
ВМ Нижник, ОМ Полінкевич, АМ Ніколаєва
Актуальні проблеми економіки, 69-74, 2013
7*2013
Моніторинг інноваційних процесів промислових підприємств
ОМ Полінкевич
Економічний форум, 243-252, 2011
72011
Джерела фінансування інноваційних процесів на промислових підприємствах
ОМ Полінкевич
Економічний форум, 52-57, 2011
72011
Потенціал розвитку будівельних підприємств Волинської області
ОМ Полінкевич
Економічний форум, 151-155, 2017
6*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20