Подписаться
Великонська Наталія Михайлівна
Великонська Наталія Михайлівна
Український державний університет науки і технологій, відділ аспірантури та докторантури
Подтвержден адрес электронной почты в домене ust.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація рекреаційних послуг: навч. посібник.
ВВ Величко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2013
1622013
Економіка підприємства
ВВ Величко
Харків: ХНАМГ, 2004
412004
Інтелектуальна власність: навчальний посібник
ПТ Бубенко, ВВ Величко, СМ Глухарєв
Х.: ХНАМГ, 2011
352011
Економіка підприємства: навч. посіб.
ВВ Величко
212010
Програмно-цільові методи в управлінні соціальною сферою регіону
ВВ Величко, ОА Карлова
Економіка та держава, 74-77, 2005
102005
Актуальні питання управління підприємствами житлово-комунального господарства в сучасних економічних умовах
ВВ Величко, СМ Гайденко
Економіка та суспільство, 119-126, 2016
92016
Фитохимическое исследование растений флоры Сибири
ДЛ Макарова, ВВ Величко, НЕ Ким, МГ Хинина, МА Хинина
Фармация, 19-22, 2008
92008
Економіко-організаційне забезпечення міського пасажирського транспорту як функції міста
ВВ Величко
Вікторія Валеріївна Величко, 2000
92000
Особливості й протиріччя розвитку житлово-комунального господарства як цілісної системи
ОВ Димченко, МК Сухонос, Д Славата, ВМ Прасол, ВВ Величко
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 123-130, 2014
82014
Дослідження факторів розвитку туристської індустрії України
ВВ Величко
Комунальне господарство міст, 470-475, 2012
82012
Кластери у розвитку регіональних економічних систем: монографія
ІБ Чичкало-Кондрацька, ВВ Величко
Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2010
82010
Фармакогнозия алкалоидосодержащего природного сырья
ДС Круглов, ВВ Величко, ДЛ Прокушева
Новосибирск: ИПЦ НГМУ, 2020
72020
Сучасні підходи до формування моделі функціонування підприємств транспортної інфраструктури міста
ВВ Величко
72010
Поверхневі явища та дисперсні системи
НМ Великонська, АА Надточій
Навчальнийпосібник. Дніпро: НМетАУ, 2018
62018
Конспект лекцій з курсу «Економіка і фінанси підприємства»(для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601–Менеджмент).
ВВ Величко
42015
Аналітична хімія і методи аналізу: Навч. посібник
СН Масленко, ВВ Величко, НМ Великонська, ВВ Перескока
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011
42011
Методичні вказівки до самостійної роботи та вивчення дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості»(для студентів 5 курсу денної форми навчання …
ВВ Величко, НВ Водка, СМ Гайденко
42008
Формирование профессиональных компетенций провизоров в курсе фармакогнозии
ДС Круглов, ВВ Величко
Современные проблемы науки и образования, 42-42, 2019
32019
Сравнительное фармакогностическое исследование лопуха войлочного и лопуха большого
ВВ Величко
Самарский государственный медицинский университет, 2012
32012
Сучасні заходи вдосконалення фінансової забезпеченості підприємств житлово-комунального господарства
ОБ Бабаєвська, ВВ Величко
Коммунальное хозяйство городов, 289-293, 0
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20