Євгенія Борисівна Угненко
Євгенія Борисівна Угненко
Український державний університет залізничного транспорту
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Усовершенствование методов оценки экологической безопасности окружающей природной среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог
ЕБ Угненко
Харків: ХНАДУ, 2005
102005
Методология проектирования реконструкции автомобильных дорог с учетом экологических показателей моногр.
ЕБ Угненко
Харків: ХНАДУ, 2008
82008
Математическая модель прогнозирования возникновения грунтовых оползней
ЕБ Угненко, ОН Тимченко
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2010
62010
Визначення акустичного забруднення придорожнього простору та основних шумових характеристик транспортного потоку
ЄБ Угненко, ВС Гавриш
Автошляховик України, 39-41, 2015
32015
Методологія проектування реконструкції автомобільних доріг з урахуванням екологічних показників
ЄБ Угненко
Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського …, 2018
22018
Концепция трассирования дорог методом гибкого браслета
ЕБ Угненко, ИВ Мусиенко
Містобудування та територіальне планування, 150-154, 2012
22012
Розрахунок питомих рівнів платежів (екокомпенсацій) за викиди в атмосферу шкідливих речовин автотранспортними засобами
ЄБ Угненко, ОМ Ужвієва
Науковий вісник будівництва, 211-213, 2015
12015
Використання природних цеолітів для підвищення ефективності очищення стоків з автомобільних доріг
ЄБ Угненко, ВО Юрченко, НІ Сорочук, ОГ Мельнікова, МВ Ячник
Автошляховик України, 36-38, 2015
12015
Удосконалення математичної моделі прогнозування виникнення ґрунтових зсувів
ЄБ Угненко, ОМ Тимченко
Проблеми розвитку міського середовища, 216-221, 2013
12013
Моніторинг та структура оцінки ураженості зсувами ділянок автомобільних доріг у гірській місцевості
ЄБ Угненко, ОМ Тимченко
Автошляховик України, 43-46, 2012
12012
Анализ существующих методов исследования напряженно-деформированного состояния пород оползневого склона
ЕБ Угненко, ОН Тимченко
Автомобильный транспорт, 2010
12010
Методи визначення положень ґрунтових вод при підтопленні зсувонебезпечних територій
ЄБ Угненко, ОМ Тимченко
Автомобільні дороги і дорожне будівництво, 118-122, 2010
12010
Процесс автомобилизации и проблемы охраны окружающей природной среды
СЕ Селиванов, ЭВ Омельяненко, ЕБ Угненко, НМ Луценко, ...
Коммунальное хозяйство городов, 202-206, 2002
12002
ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ГРУНТОВЫХ И МЕЖПЛАСТОВЫХ ВОД НА УСТОЙЧИВОСТЬ СКЛОНОВ
ЄБ Угненко, ЕН Ужвиева, ОН Тимченко
Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. збірник, част 2, 482-489, 0
1
Робота з картою: методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни" Топографія"
ЄБ Угненко, ОМ Тимченко
2020
Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості
ЄБ Угненко, ОМ Тимченко, ОМ Ужвієва, ЄФ Орел, НІ Сорочук
Видавничий дім" Кондор", 2019
2019
Основи організації будівництва та будівельного виробництва
ЄБ Угненко, ОМ Тимченко, НВ Бєлікова
2019
Планування та організація будівельного виробництва
ЄБ Угненко, ОМ Тимченко, НВ Бєлікова
2019
Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету 28 лютого-1 березня 2019 року
СВ Чугаєв, СФ Халін, ВІ Солошенко, АВ Боговін, АВ Бубнікович, ...
Луганський національний аграрний університет, 2019
2019
Інженерно-геодезичне забезпечення просторової прив'язки природних об'єктів
ЄБ Угненко, ОМ Ужвієва, ОМ Тимченко, СМ Камчатна
УкрДУЗТ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20