Follow
Куцмус Наталія Миколаївна, Kutsmus Nataliia (ORCID: 0000-0001-9756-7019)
Куцмус Наталія Миколаївна, Kutsmus Nataliia (ORCID: 0000-0001-9756-7019)
Поліський національний університет, кафедра міжнародних економічних відносин та європейської
Verified email at polissiauniver.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Institutional transformation of Ukraine’s agricultural sector
T Zinchuk, N Kutsmus, O Kovalchuk, V Dankevych, T Usiuk
Review of Economic Perspectives 17 (1), 57, 2017
462017
Диверсифікація сільської економіки: соціально-економічний ефект
ВІ Ткачук, НМ Куцмус
Економіка АПК, 125-132, 2009
432009
Методологічні підходи до оцінки умов та результатів сільського розвитку
ТО Зінчук, НМ Куцмус
Вісник Житомирського НАЕУ, 3-11, 2010
142010
Challenges of sustainable development of rural economy
T Zinchuk, N Kutsmus, O Kovalchuk, O Charucka
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2018
112018
Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку
ОС Кільніцька, НІ Кравчук, НМ Куцмус
Економіка АПК, 29-43, 2018
112018
Theory, policy and practice of rural development
O Borodina, I Prokopa, V Yurchyshyn, O Rykovska, V Yarovyy, O Popova, ...
Kyiv, In-t ekon. ta prognozuv, 2010
102010
The confectionery market in Ukraine: trends and development prospects
OS Kilnitska, NI Kravchuk, NM Kutsmus
The Economy of Agro-Industrial Complex 11, 29-43, 2018
92018
Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід
ТО Зінчук, ВЄ Данкевич, НМ Куцмус, ОД Ковальчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 49-62, 2017
82017
Methodological peculiarities of rural economy research from neoruralism standpoint
N Kutsmus
Baltic Journal of Economic Studies 1 (2), 69-76, 2015
82015
Соціально–економічний розвиток села в умовах ºвропейського вибору
НМ Куцмус
Наталія Микола¿ вна Куцмус, 2008
82008
Соціальний захист сільського населення в країнах Центральної та Східної Європи–членах Європейського Союзу
ТО Зінчук, НМ Куцмус
Економіка АПК, 102-109, 2006
82006
Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу
ТО Зінчук, НМ Куцмус
Економіка АПК, 19-27, 2018
72018
Принади сільських територій: новий теоретикометодологічний підхід чи забута потреба сільського розвитку?
ТО Зінчук, НМ Куцмус
Сталий розвиток економіки, 11, 2012
72012
Политика развития села: интегрированный подход
НК Зинчук, Н Куцмус
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2009
72009
Inkliuzyvnyi rozvytok silskoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Inclusive development of the rural economy in the face of globalization challenges]
TO Zinchuk, NM Kutsmus
Kyiv:«Tsentr uchbovoi literatury».[in Ukrainian], 2017
62017
Тенденції розвитку сільських територій в регіональній політиці ЄС: досвід для України
НМ Куцмус
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–В, 375-383, 0
6
Інституційні засади формування європейської мережі сільського розвитку в контексті євроінтеграційного вибору України
НМ Куцмус
Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія Економіка та менеджмент, 42, 2010
52010
Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність: навч. посіб
ТО Зінчук, ОД Ковальчук, НМ Куцмус, ТВ Усюк, ПВ Пивовар
ТО Зінчук, ОД Ковальчук, НМ Куцмус.–2017.–512 с, 2017
42017
Agricultural development in Ukraine: institutional changes and socio-economical results
N Kutsmus, O Kovalchuk, V Dankevych
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 84-99, 2017
42017
Методологічні особливості “гендеризації” процесу економічного розвитку
НМ Куцмус
Інноваційна економіка, 33, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20