Підписатись
Гуторов Олександр Іванович
Гуторов Олександр Іванович
Інші іменаА.И. Гуторов, Oleksandr Gutorov, Oleksandr Hutorov
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства; http://orcid.org/0000-0003-0688-9413
Підтверджена електронна адреса в icsanaas.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний менеджмент: навч. посібник
ЛІ Михайлова, ОІ Гуторов, СГ Турчина, ІО Шарко
Київ: Центр учбової літератури, 2015
214*2015
Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: монографія
ОІ Гуторов
Харків: «Едена», 2010
812010
Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник
ОІ Гуторов
Харків: ХНАУ, 2017
69*2017
Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій: монографія
ОІ Гуторов
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2006
52*2006
Логістика: навч. посібник
ОІ Гуторов, ОІ Лебединська, НВ Прозорова
Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: Міськд-рук, 2011
51*2011
Грунтознавство: підручник
ДГ Тихоненко, МО Горін, МІ Лактіонов, ОІ Гуторов
К.: Вища освіта, 2005
432005
Земельно–ресурсний потенціал та проблеми його раціонального використання: лекція.
ОІ Гуторов
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Доку¬чаєва. Харків, 2002
432002
Problemy staloho zemlekorystuvannya u silskomu hospodarstvi: teoriya, metodolohiya, praktyka
OI Hutorov
Kharkiv: Edena, 405, 2010
38*2010
Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств
ОІ Гуторов, НВ Прозорова
Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. –№ 8., С. 33-39., 2013
36*2013
Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин
ОІ Гуторов
Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал., С. 69-73., 2009
322009
Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи: монографія
ОІ Гуторов, ІО Шарко
Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ; Вид-во «Точка», 2012
30*2012
Формування логістичних систем у сільському господарстві: монографія
ОІ Гуторов, НВ Прозорова, РГ Прозоров
Х.: Цифрова друкарня №1, 2013
27*2013
Економіка та організація інноваційної діяльності
ОІ Гуторов, МЮ Ярута, СІ Сисоєва
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2019
262019
Управління інноваціями : навчальний посібник
ОІ Гуторов, ЛІ Михайлова, ІО Шарко, СГ Турчіна, ОВ Киричок
Харків; "Діса плюс", 2016
26*2016
Розвиток сільських територій в умовах децентралізації
ОІ Гуторов
Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове …, 2014
25*2014
Напрями формування сталого сільськогосподарського зем-лекористування в умовах трансформації земельних відносин
ОІ Гуторов
Економіка та управління АПК: Зб. наук. праць., С. 28-33., 2010
252010
Економічні засади формування прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах: теоретико-прикладний аспект: монографія
ОІ Гуторов, ЛЮ Кучер, АВ Кучер
Х. : Точка, 2013
24*2013
Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy
YO Lupenko, AO Gutorov, OI Gutorov
Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice 4 (No. 27 …, 2018
232018
Світові тенденції розвитку молочного скотарства
ОІ Гуторов
Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. - № 6., 2011
23*2011
Економіко-екологічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх використання
ОІ Гуторов
АгроІнКом., С. 35-40., 2010
22*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20