Надія Гладуш
Надія Гладуш
КУБГ, інститут філології
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ТЕКСТІВ-ІНТЕРВ'Ю (на матеріалі сучасної англомовної преси) Спеціальність 10.02. 04-германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття …
НФ Гладуш, РП Зорівчак, ТІ Ямчинська
262003
Повествовательные директивы в современном английском языке
НФ Гладуш
Київський державний інститут іноземних мов, 1985
151985
Прагматичні аспекти висловлення і дискурсу. Навч. посібник
НФ Гладуш
К.: Вид.центр КНЛУ, 2005
11*2005
Прагматичні модифікації при перекладі
НФ Гладуш
Вид-во СумДУ, 2003
52003
Основи прагматичної таксономії непрямих мовленнєвих актів
НФ Гладуш
Видавництво СумДУ, 2005
32005
Директивная функция повествовательных предложений
НІФІ Гладуш
Языковое общение и его единицы, 54 - 60, 1986
31986
Повествовательные предложения как квеситивы
НФ Гладуш
Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте., 27-30, 1989
21989
Прагматическая неоднозначность высказываний
НФ Гладуш
Прагматические аспекты изучения предложения и текcта, 47-51, 1983
21983
Contrastive Grammar: Theory and Practice
Н Гладуш, Н Павлюк
2019
Затверджено МОН України як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (галузь наук «Філологія») на здобуття наукових ступенів доктора і …
ІР Буніятова, ЛІ Бєлєхова, ОЄ Бондарева, Р Водак, СГ Воркачов, ...
2018
ББК 81+ 83Я73 S90
ЛІ Бєлєхова, ОЄ Бондарева, Р Водак, СГ Воркачов, НФ Гладуш, ...
2017
Еліптичні речення в англійській та українській мовах
ВМ Ліпатов, НФ Гладуш
Studia philologica, 75-78, 2014
2014
Актомовленнєва послідовність у діалогічному дискурсі
НФ Гладуш
Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика., 115-120, 2013
2013
Прототипова модель англійських Інтернет ніконімів
НФ Гладуш, Є Галицька
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 115-120, 2012
2012
Тестові завдання з англійської мови: посібник
НФ Гладуш, ВМ Ліпатов
Вінниця: Нова книга, 2012
2012
Theoretical English Grammar in Tables
НФ Гладуш
Київ: ТОВ "ВТС Принт", 2012
2012
Translation as a speech act
НФ Гладуш
Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір. Серія: Філологічні науки, с. 4–7., 2011
2011
Імпліцитність англомовної вербальної поведінки
НФ Гладуш
Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету., 70-79, 2011
2011
Translation studies and other disciplines
Н Гладуш
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
2010
Прагматика повествовательного предложения
НФ Гладуш
Тезисы докладов международной научной конференции «Язык – когниция …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20