Підписатись
Надія Гладуш
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Повествовательные директивы в современном английском языке
НФ Гладуш
Київський державний інститут іноземних мов, 1985
311985
Прагматичні аспекти висловлення і дискурсу. Навч. посібник
НФ Гладуш
К.: Вид.центр КНЛУ, 2005
22*2005
Директивная функция повествовательных предложений
НІФІ Гладуш
Языковое общение и его единицы, 54 - 60, 1986
71986
Contrastive Grammar: Theory and Practice
Н Гладуш, Н Павлюк
62019
Основи прагматичної таксономії непрямих мовленнєвих актів
НФ Гладуш
Видавництво СумДУ, 2005
62005
Прагматичні модифікації при перекладі
НФ Гладуш
Вид-во СумДУ, 2003
62003
Еліптичні речення в англійській та українській мовах
НФ Гладуш
Studia Philologica, 75-78, 2015
42015
О факторах директивной интерпретации повествовательных предложений
НФ Гладуш
Прагматические и текстовые характеристики предикативных и коммуникативных …, 1987
41987
Роль мовленнєвого акту в структурі дискурсу
НФ Гладуш
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 34-40, 2007
32007
Повествовательные предложения как квеситивы
НФ Гладуш
Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте., 27-30, 1989
31989
Прагматическая неоднозначность высказываний
НФ Гладуш
Прагматические аспекты изучения предложения и текcта, 47-51, 1983
31983
Актомовленнєва послідовність у діалогічному дискурсі
НФ Гладуш
Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика., 115-120, 2013
12013
Імпліцитність англомовної вербальної поведінки
НФ Гладуш
Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету., 70-79, 2011
12011
Translation studies and other disciplines
Н Гладуш
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
12010
Прототипова модель англійських Інтернет ніконімів
НФ Гладуш, Є Галицька
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 115-120, 2012
2012
Тестові завдання з англійської мови: посібник
НФ Гладуш, ВМ Ліпатов
Вінниця: Нова книга, 2012
2012
Theoretical English Grammar in Tables
НФ Гладуш
Київ: ТОВ "ВТС Принт", 2012
2012
Translation as a speech act
НФ Гладуш
Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір. Серія: Філологічні науки, с. 4–7., 2011
2011
Прагматика повествовательного предложения
НФ Гладуш
Тезисы докладов международной научной конференции «Язык – когниция …, 2010
2010
Self Study English Course: навч. посібник з англійської мови
НФ Гладуш, НІ Аненко, ПК С.
К.: Освіта України, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20