Галина Силенко, Галина Силенко,Galyna Sylenko
Галина Силенко, Галина Силенко,Galyna Sylenko
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние ноотропного препарата Энтроп на когнитивные функции мозга пациентов, перенесших нейроинфекцию или черепно-мозговую травму
НМ Грицай, НО Кобзиста, ГЯ Силенко, АМ Мартиненко, НН Грицай, ...
72008
Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом
НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ГЯ Силенко, ЮВ Блажівська, ЮО Бордюг
Проблемы экологии и медицины 16 (3-4), 2012
52012
Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом
НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ГЯ Силенко, НВ Литвиненко, ВА Пинчук, ...
42013
Особливості проявів синдромушегрена в ротовій порожнині
ЮІ Силенко, АІ Сидорова, ГМ Силенко, ГЯ Силенко
Український стоматологічний альманах, 2014
22014
із системою європейської освіти/[НВ Литвиненко, ВА Пінчук, АМ Кривчун, ГЯ Силенко та ін.]
І вищих медичних навчальних закладів України
Європейський вибір–невід᾽ ємна складова розвитку вищої медичної освіти …, 2013
22013
Стан вегетативного та психоемоційного статусу ВІЛ-інфікованих осіб
ТЙ Пурденко, НВ Іленко, ЛЙ Островська, ГЯ Силенко, ВМ Гладка
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2014
12014
ELECTROMYOGRAPHY INDICATORS IN DIFFERENT PERIODS OF USING OF THE REMOVABLE DENTURES IN PATIENTS WITH ACRYLATE INTOLERANCE
ВY Sylenko, VM Dvornyk, YI Sylenko, GY Sylenko
Ukrainian Dental Almanac, 51-56, 2020
2020
Створення і використання відеофільмів і мультимедійних презентацій на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
АМ Кривчун, МЮ Дельва, НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ІІ Дельва, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Показники електроміографії в різні терміни користування знімними протезами в пацієнтів із непереносимістю акрилатів
БЮ Силенко, ВМ Дворник, ЮІ Силенко, ГЯ Силенко
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Спосіб лікування когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом
АМ Кривчун, ВА Пінчук, ГЯ Силенко
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2019
2019
Спадкова спастична параплегія: клінічні спостереження
ВА Пінчук, АМ Кривчун, ГЯ Силенко, ВВ Пінчук, ВА Пинчук, АМ Кривчун, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Удосконалення практичних навичок студентів на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою в контексті кредитно-модульної системи
ТЙ Пурденко, НВ Литвиненко, ВМ Гладка, ГЯ Силенко, КА Таряник, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Проблема формування мотивації студентів до вивчення неврології на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
ВА Пінчук, НВ Литвиненко, МЮ Дельва, АМ Кривчун, ІІ Дельва, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Features of clinical manifestations, free radical, coagulation and aggregation properties of blood in patients with craniocerebral trauma
VA Pinchuk, GY Sylenko, YI Sylenko, AM Kryvchun, TV Pilugina
Wiadomości Lekarskie 72 (4), 539-542, 2019
2019
Спосіб лікування психовегетативного синдрому
НВ Литвиненко, ВМ Гладка, ТЙ Пурденко, ГЯ Силенко
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2018
2018
PROBABLE PROGRESSIVE SUPRANUCLEAR PALSY (STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI SYNDROME): CLINICAL OBSERVATION
VA Pinchuk, A Kryvchun, L Subbota, H Sylenko, VV Pinchuk
Georgian medical news, 87-92, 2018
2018
До проблеми синкопальних станів в неврологічній практиці
ТЙ Пурденко, НВ Литвиненко, ЛЙ Островська, ВМ Гладка, ГЯ Силенко, ...
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2018
2018
Обізнаність жителів м. Полтава щодо ознак інсульту, факторів ризику розвитку та невідкладних заходів (за даними медико–соціального опитування)
АМ Кривчун, НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ГЯ Силенко, ВМ Гладка
Wydawnictwo Aluna, 2018
2018
On the problem of syncopal conditions in the neurological practice
TI Purdenko, NV Lytvynenko, LI Ostrovskaya, VM Hladka, HY Sylenko, ...
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (9), 1823-1828, 2018
2018
Юрій І. Силенко, Ігор В. Животовський, Марина В. Хребор, Богдан Ю. Силенко, Олена А. Писаренко ОЦІНКА СИЛИ АДГЕЗІЇ НА ЗСУВ ПРИ ФІКСАЦІЇ ВІНІРІВ ASSESSMENT OF ADHESION ON …
Y Sylenko, I Zhivotovsky, M Khrebor, B Sylenko, O Pisarenko
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (9), 1749-1752, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20