Хомчак О.Г., Хомчак Е.Г., Хомчак Елена
Хомчак О.Г., Хомчак Е.Г., Хомчак Елена
Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепт в языковой картине мира
ЕГ Хомчак
Славянский мир: новое в концептуальных исследованиях: сборник статей [Текст …, 2009
102009
Проблема автора в теоретико-литературоведческом аспекте
ЕГ Хомчак
Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки, 152-155, 2001
52001
Асоціативно-вербальне поле концепту гора в українській мовній картині світу
ОГ Хомчак
Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. 2 (10), 65-69, 2017
42017
Асоціативно-вербальна модель концепту кохання
О Хомчак, І Абрамович
Филология, социология и культурология. научные достижения, наработки …, 2016
42016
Концептуальная модель дороги в русской языковой картине мира
Е Хомчак
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
42015
Словотвірно-когнітивна модель концепту барвінок” в українській мовній картині світу
ОВ Бабакова, ОГ Хомчак
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 23-28, 2013
42013
Культурно-историческое пространство концепта лень
ЕГ Хомчак
Новое в славянской филологии: сборник статей, 379385, 2009
42009
Символ как способ свободного смыслообразования в сознании реципиента (на материале текстов ИА Гончарова)
ЕГ Хомчак
Сборник научных докладов «Филология и культурология. Научные предложения»(27 …, 2015
32015
Формы выражения авторской позиции в эпическом произведении [Электронный ресурс]: Электрон. версия статьи
ЕГ Хомчак
Режим доступа: http://www. rusnauka. com/SND/Philologia/9-_homchak. doc. htm, 2010
32010
Принципы художественного воплощения авторской позиции в романах ИА Гончарова
ЕГ Хомчак
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 172-176, 2004
32004
Семантичні ознаки номінативного поля концепту гроза
ОГ Хомчак, ЯВ Яковлєва
Мова. Свідомість. Концепт. Випуск 9: зб. наук. пр., 70-74, 2019
22019
Асоціативно-вербальний простір концепту гордість
ОГ Хомчак, ОВ Фандєєва
Мова. Свідомість. Концепт. Випуск 9: зб. наук. пр., 66-70, 2019
22019
Авторська позиція в романах І. О. Гончарова
ОГ Хомчак
дис. канд. філол. наук : 10.01.02 – російська література, 183 с., 2007
22007
Авторська позиція в романах І.О.Гончарова
ОГ Хомчак
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. н. 10.01.02 …, 2007
22007
Семантична структура концепту розум в українській лінгвокультурі
ОГ Хомчак, ІВ Волкова
Science, research, development. Philology, Sociology and Culturology, 30-32, 2019
12019
Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти
ОВ Бабакова, ЗО Митяй, ОГ Хомчак
ФОП Однорог ТВ, 2018
12018
Зоопоэтика романа «Обрыв» И.А. Гончарова
ЕГ Хомчак, ІВ Волкова
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць., С. 85-88., 2017
12017
КОНЦЕПТ МЕЛІТОПОЛЬ В НАЇВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ СТУДЕНТІВ
ОГ Хомчак, ІВ Волкова
Zbiór artykułów naukowych, 84-86, 2017
12017
Формування асоціативно-вербальної моделі концепту свято
ОГ Хомчак
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
12016
Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья
ВВ Молодыченко, ЛВ Афанасьева, ИВ Букреева, АВ Орлов, ЕГ Хомчак
МГПУ им. Б. Хмельницкого, Миллениум, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20