Ігор Драч, Drach Ihor
Ігор Драч, Drach Ihor
Доцент кафедри української мови Тернопільського державного медичного університету
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтермедіальні маркери в малій прозі Миколи Хвильового як ознака елітаризму
ІД Драч
Літературознавство.–Вип 12, 65-69, 2009
32009
Development of Students-Foreigners’ Communicative Competence by Means of Information Technologies under the Conditions of the Medical University
MR Anatolii Vykhrushch, Nadiya O Fedchyshyn, Tetiana Khvalyboha, Ihor Drach
International Journal of Higher Education, 2020
12020
Мовна картина світу у процесі вивчення іноземної мови в медичних університетах
ID Drach, AZ Mykolenko, MP Tyshkovets
Медична освіта, 79-83, 2019
12019
THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD IN THE PROCESS OF STUDYING A FOREIGN LANGUAGE IN MEDICAL UNIVERSITIES
ID Drach, AZ Mykolenko, MP Tyshkovets
Ternopil State Medical University, 2020
2020
The System of Basic Concepts in Modern Science
A Vykhrushch, I Drach, K Stefanyshyn, L Sheremeta, N Fedchyshyn
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (7), 73-79, 2020
2020
The System of Basic Concepts in Modern Science
LSNF Anatolii Vykhrushch1, Ihor Drach, Kateryna Stefanyshyn
International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), 2020
2020
КОНЦЕПТ «ЗДОРОВ’Я» В СУЧАСНІЙ НАУЦІ
А ВИХРУЩ, М РУДЕНКО, І ДРАЧ
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (29), 55-63, 2020
2020
Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ
М Тишковець, І Драч
Лінгвостилістичні студії, 176-182, 2017
2017
Збірник матеріалів IІ регіональної науково-практичної конференції" Українська професійна мова: історія і сучасність"
МП Тишковець
2016
Збірник матеріалів, науково-практична конференція «Українська професійна мова: історія і сучасність»
АМ Пришляк
2014
Концепції елітарної літератури в західному літературознавстві ХХ століття
Д Ігор
Spheres of culture 1 (1), 23-33, 2012
2012
На перехресті мистецтв: жанрові особливості Ноктюрну b-moll” Юрія Косача
І Драч
Питання літературознавства, 63-70, 2012
2012
Елітарна література: феномен на марґінесі культурно-історичної доби
ІД Драч
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 168 (156), 2011
2011
Масова та елітарна література: межі функціонування термінів
ІД Драч
ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка …, 2011
2011
Сакральне в текстах як маркер елітарної літератури
ІД Драч
Питання літературознавства, 211-219, 2011
2011
Теорії елітарної літератури в новітній полоністиці
В Гнатюка
2010
Концепція «великої літератури» та її націотворчий потенціал у трилогії Уласа Самчука «Ост»
Д І.
Наукові записки. Серія: Літературознавство, 18-28, 2008
2008
Християнська теорія елітаризму в українському просторі перших десятиліть ХХ століття
Д І.
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2008
2008
" Біополітичні універсалії" як підстава антропологічного аналізу роману-утопії" Сонячна машина" В. Винниченка
І Драч
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19