Підписатись
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state
ТНТУ та Академія соціального управління
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности
В Василенко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
1212013
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи теплопостачання міста
В Дорошенко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
1002012
Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи
ІП Вовк, ИП Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
592011
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
562011
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, Н Малініна, Н Малинина
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
332012
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, Н Малініна, Н Малинина
ТНТУ, АСУ, 2012
332012
Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
332011
Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації
НЄ Стрельбіцька, НЕ Стрельбицкая
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
282011
Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку
М Лучко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
262013
Стан та перспективи розвитку державного фінансування сільськогосподарських підприємств України
НС Танклевська, НС Танклевська, ОО Супрун, ОА Супрун
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2013
242013
Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення
М Пивоваров
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
232013
Ефективна комунікація в управлінні персоналом
О Делія, О Делия
ТНТУ, АСУ, 2012
222012
Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду
АП Колесніков, АП Колесников, Н Шульгат, Н Шульгат
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
222011
Distribution and importance of wheat and barley diseases in Tunisia, 1989 to 1991.
M Cherif, M Harrabi, H Morjane
Rachis 13 (1/2), 25-34, 1994
221994
Перспективи та проблеми машинобудування
Ю Коротаєва, Ю Коротаева
ТНТУ, АСУ, 2012
202012
Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти
ЛВ Катроша, ЛВ Катроша
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
192012
Дослідження сучасних напрямків визначення сутності економічної безпеки підприємства
А Фалович
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2013
182013
Сутність та види економічної стійкості промислового підприємства
ОА Матушевська, ЕА Матушевская
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
182011
Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, АСУ, 2015
172015
Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах підприємств (Фундаментальні загрози в системному соціогуманітарному просторі)
О Вівчар
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2017
162017
Cultural dimensions and innovation
A Strychalska-Rudzewicz
Соціально-економічні проблеми і держава, 59-67, 2015
162015
Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи
ОЗ Редьква, ОЗ Редьква, ОЯ Галущак, ОЯ Галущак
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
162011
Інвестування в людський капітал як фактор інноваційного розвитку економіки України
ВА Ковальчук, ВА Ковальчук, АЮ Шахно, АЮ Шахно
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя …, 2016
152016
Індустріальні парки–інноваційний вектор розвитку промислового виробництва
Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2014
152014
Особливості формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств
ІП Вовк, ИП Вовк, ОБ Погайдак, ОБ Погайдак
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
152012
Діагностика середовища функціонування закладу охорони здоров’я як передумова проведення змін
М Шкільняк, Н Кривокульська, М Шкильняк, Н Кривокульская
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2018
142018
Corporate governance, HRM practices and organizational performance
HI Ibrahim, AH Zulkafli
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2016
142016
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
142013
Визначення економічної сутності дефініції «провайдинг ефективності»
ОА Ковальчик, ЕА Ковальчик
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
142011
Модернізація типології промислових кластерів
ЕТ Карапетян
142011
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
О Краузе, O Krauze
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2008
142008
Some aspects of the organizing of administrative management in organizations
О Halushchak, M Halushchak
ТНТУ, АСУ, 2015
132015
Іноземний капітал на банківському ринку України
ВЮ Подчесова, ВЮ Подчесова, МЮ Сидоренко, МЮ Сидоренко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
132012
Базові стратегії як основа розвитку підприємства
ЛВ Григор’єва, ЛВ Григорьева
ТНТУ, АСУ, 2013
122013
Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет
ГС Нагорняк, ГС Нагорняк, ІС Нагорняк, ИС Нагорняк, З Оксентюк
ТНТУ, АСУ, 2012
122012
Організаційно-економічний механізм управління забезпеченням конкурентоспроможності підприємства меблевого виробництва
ЛМ Мельник, ЛН Мельник, АМ Грод, АМ Грод
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
12*2012
Управління державним сектором: проблеми та перспективи
ОЮ Рудченко, АЮ Рудченко, ММ Шкільняк, ММ Шкильняк
ТНТУ, АСУ, 2011
122011
Проблеми розвитку торговельного потенціалу України
БВ Сидяга, БВ Сидяга
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2014
112014
Адресність соціальної допомоги як напрям покращення методики планування видатків соціального призначення
К Піскун
Соціально-економічні проблеми і держава, 212-221, 2013
112013
Складні питання в обліку основних засобів
М Лучко
Соціально-економічні проблеми і держава, 188-194, 2013
112013
Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства
Г Тарасюк, О Рудківський, О Погайдак
Соціально-економічні проблеми і держава, 223-231, 2013
112013
Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами
ІІ Стойко, ИИ Стойко, ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк, ОС Юрчак, ОС Юрчак
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
112011
Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє
Н Бугай, Н Бугай
ТНТУ, АСУ, 2014
102014
Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2014
102014
Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС
В Андриенко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
102013
Вплив стилю керівництва на ефективність управління персоналом
ЛВ Калушка, ЛВ Калушка
ТНТУ, АСУ, 2012
102012
Теоретичні розвідки в концептуалізації соціальної напруженості
ЄВ Сірий
Соціально-економічні проблеми і держава, 139-147, 2017
92017
Трансакційні витрати національної економіки: сутність, класифікація та оцінка
МІ Грицаєнко
Соціально-економічні проблеми і держава, 41-55, 2017
92017
Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства
ОМ Собко, ОН Собко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2015
92015
Sustainable enterprise development: essence and components
I Kuznetsova, O Balabash
Соціально-економічні проблеми і держава, 48-57, 2015
92015
Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів
О Андренко, С Мордовцев
Соціально-економічні проблеми і держава, 161-168, 2015
92015
Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління акціонерним товариством
О Сметанко
Соціально-економічні проблеми і держава, 247-253, 2013
92013
Дослідження моделей бенчмаркінгу
Н Кирич, Н Шведа
Соціально-економічні проблеми і держава, 286–296-286–296, 2013
92013
Класифікація витрат підприємства
Т Остапенко
Соціально-економічні проблеми і держава, 238-246, 2013
92013
Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020»
І Стойко, И Стойко, ЛМ Мельник, Л Мельник
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
92012
Унiфiкований мiжнародний стандарт ризик-менеджменту як вiдповiдь на виклики глобалiзацiї
Н Стрельбiцька
Соцiально-економiчнi проблеми i держава., 2, 2011
92011
Механізми попередження і розв’язання конфліктів в антикризовому управлінні
ОО Гарматюк
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2010
92010
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ, ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Н Бакай, Л Калушка, N Bakay, L Kalushka
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2008
92008
Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики
ІВ Саух, ИВ Саух
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 145-151, 2016
82016
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні
ДЮ Кретов, ДЮ Кретов
Socio-Economic Problems and the State, 2015
82015
Систематизація наукового забезпечення оцінювання трудового потенціалу підприємства
ОІ Сімчера, ОИ Симчера
Socio-Economic Problems and the State, 2015
82015
Краудсорсинг–сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства
ІГ Химич, ИГ Химич
ТНТУ, АСУ, 2014
82014
Формування системи управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах
ВА Пігош, ВА Пигош
ТНТУ, АСУ, 2012
82012
Проблеми автоматизації управління ресурсами підприємства засобами ERP-систем
ІП Вовк, ИП Вовк
ТНТУ, АСУ, 2011
82011
Маркетинговий процес як основа розробки конкурентної стратегії
СВ Шпилик, СВ Шпылык
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
82011
Інституціональні проблеми розвитку корпоративних процесів в економіці України
ЛС Головкова, ЛС Головкова
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
82011
The causes of appearance and ways of staffs demotivation solving in organizations
O Halushchak, M Halushchak
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 138-144, 2016
72016
Challenge of Guarding Online Privacy: Role of Privacy Seals, Government Regulaitons an Technological Solutions
LM Bhasin
Social’no-ekonomicni Problemi i Derzava 15 (2), 85-104, 2016
72016
Формування та реалізація монетарної політики Національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування
Р Левченко
ТНТУ, АСУ, 2015
72015
Наукові підходи до удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки держави
В Мартинюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 277-286, 2014
72014
Оцінювання ефективності виробництва: аналіз підходів
ЮО Літковець, ЮО Литковец
ТНТУ, АСУ, 2013
72013
Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-приватного партнерства
Ю Лазар
Соціально-економічні проблеми і держава, 75-88, 2013
72013
Конкурентний розвиток сільськогосподарських підприємств Франції
О Юшкевич
Соціально-економічні проблеми і держава, 297-306, 2013
72013
Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження
Л Литвин, Р Горбатюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 108-115, 2013
72013
Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, 34–43-34–43, 2013
72013
Факторы деградации рыбного хозяйства Украины в контексте формирования механизма управления предприятиями отрасли
НН Яркіна, НМ Яркіна
ТНТУ, АСУ, 2013
72013
Організаційно-економічний механізм функціонування плодоовочевого ринку
І Яснолоб
Соціально-економічні проблеми і держава, 327-336, 2013
72013
Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління
АІ Машко, АИ Машко
ТНТУ, АСУ, 2012
72012
Екомаркетинг як інструмент поліпшення іміджу підприємства
СВ Шпилик, СВ Шпылык, ВА Фалович, ВА Фалович
ТНТУ, АСУ, 2012
72012
Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством
ІБ Маркович, ИБ Маркович
ТНТУ, АСУ, 2012
72012
Дослідження інноваційного розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням основних ризик-факторів
ОЯ Галущак, ОЯ Галущак, НЮ Жаровська, НЮ Жаровская
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
72012
Науково-технічна діяльність малого бізнесу (закордонний досвід)
ІІ Стойко, ИИ Стойко
ТНТУ, 2011
72011
Парадигма і наукова база логістичного управління
МФ Зяйлик, МФ Зяйлик, ОІ Вівчар, ОИ Вивчар
ТНТУ, 2011
72011
Оцiнювання рiвня iнновацiйного розвитку промислового пiдприємства
Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2011
72011
Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації
І Химич, Н Юрик, І Котовська
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2018
62018
Конкурентоспроможність підприємства як визначальна характеристика ефективності його функціонування
Н Олійник, Ю Бурик, Н Олейник, Ю Бурик
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2018
62018
Передумови та принципи стратегічного маркетингового управління промислових підприємств України
НЯ Рожко
Соціально-економічні проблеми і держава, 154-161, 2017
62017
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
62017
Модернизационные концепты развития промышленности
ВВ Климук
Соцiально-eкономiчнi проблеми i держава, 51, 2016
62016
Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку
ЛІ Марущак, ОІ Павликівська, ЛИ Марущак, ОИ Павлыкивская
Socio-Economic Problems and the State, 2015
62015
Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні системи управління ризиками в умовах нестабільної економіки (на прикладі ПАТ «Лебединський насіннєвий завод»)
Н Бугай, Н Бугай, Ю Михлик, Ю Мыхлык
ТНТУ, АСУ, 2015
62015
Significance of educational outcomes for society
T Vynnyk, N Konstantiuk
Соціально-економічні проблеми і держава, 67-73, 2015
62015
Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies
A Michalczyk
Соціально-економічні проблеми і держава, 16-21, 2015
62015
Significance of educational outcomes for society
T Vynnyk, N Konstantiuk
Соціально-економічні проблеми і держава, 67-73, 2015
62015
Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку
ВО Осмятченко, ВА Осмятченко
ТНТУ, АСУ, 2014
62014
Теоретичні засади організації внутрігосподарського партнерства та управління соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства
Б Андрушків, О Погайдак, Н Слободян
Соціально-економічні проблеми і держава, 8-21, 2014
62014
Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами
ВЛ Гевко, В Гевко
ТНТУ, АСУ, 2013
62013
Методологічні засади та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності банків (на прикладі банків у харківському регіоні)
К Базадзе
Соціально-економічні проблеми і держава, 44-53, 2013
62013
Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області
АА Корнійчук, АА Корнийчук
ТНТУ, АСУ, 2013
62013
Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища
К Орлова
Соціально-економічні проблеми і держава, 181–189-181–189, 2013
62013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–100