Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state
ТНТУ та Академія соціального управління
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи теплопостачання міста
В Дорошенко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
782012
Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности
В Василенко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
672013
Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи
ІП Вовк, ИП Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
362011
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
362011
Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
232011
Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку
М Лучко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
212013
Стан та перспективи розвитку державного фінансування сільськогосподарських підприємств України
НС Танклевська, НС Танклевська, ОО Супрун, ОА Супрун
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2013
212013
Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації
НЄ Стрельбіцька, НЕ Стрельбицкая
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
172011
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, Н Малініна, Н Малинина
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
162012
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, Н Малініна, Н Малинина
ТНТУ, АСУ, 2012
162012
Сутність та види економічної стійкості промислового підприємства
ОА Матушевська, ЕА Матушевская
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
162011
Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення
М Пивоваров
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
152013
Іноземний капітал на банківському ринку України
ВЮ Подчесова, ВЮ Подчесова, МЮ Сидоренко, МЮ Сидоренко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
152012
Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду
АП Колесніков, АП Колесников, Н Шульгат, Н Шульгат
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
142011
Визначення економічної сутності дефініції «провайдинг ефективності»
ОА Ковальчик, ЕА Ковальчик
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
132011
Індустріальні парки–інноваційний вектор розвитку промислового виробництва
Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2014
122014
Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти
ЛВ Катроша, ЛВ Катроша
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
122012
Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи
ОЗ Редьква, ОЗ Редьква, ОЯ Галущак, ОЯ Галущак
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
122011
Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами
ІІ Стойко, ИИ Стойко, ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк, ОС Юрчак, ОС Юрчак
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
122011
Особливості формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств
ІП Вовк, ИП Вовк, ОБ Погайдак, ОБ Погайдак
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
112012
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
102013
Організаційно-економічний механізм управління забезпеченням конкурентоспроможності підприємства меблевого виробництва
ЛМ Мельник, ЛН Мельник, АМ Грод, АМ Грод
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
10*2012
Етапи розвитку та особливості життєвого циклу малих підприємств
ІЮ Крамар, ИЮ Крамар, НЮ Мариненко, НЮ Марыненко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
102011
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
О Краузе, O Krauze
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2008
102008
Дослідження сучасних напрямків визначення сутності економічної безпеки підприємства
А Фалович
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2013
92013
Перспективи та проблеми машинобудування
Ю Коротаєва, Ю Коротаева
ТНТУ, АСУ, 2012
92012
Інвестування в людський капітал як фактор інноваційного розвитку економіки України
В Ковальчук, В Ковальчук, А Шахно, А Шахно
82016
Інституціональні проблеми розвитку корпоративних процесів в економіці України
ЛС Головкова, ЛС Головкова
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
82011
Corporate governance, HRM practices and organizational performance
HI Ibrahim, AH Zulkafli
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2016
72016
Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2014
72014
Проблеми розвитку торговельного потенціалу України
БВ Сидяга, БВ Сидяга
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2014
72014
Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020»
І Стойко, И Стойко, ЛМ Мельник, Л Мельник
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
72012
Управління державним сектором: проблеми та перспективи
ОЮ Рудченко, АЮ Рудченко, ММ Шкільняк, ММ Шкильняк
ТНТУ, АСУ, 2011
72011
Оцiнювання рiвня iнновацiйного розвитку промислового пiдприємства
Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2011
72011
Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах підприємств (Фундаментальні загрози в системному соціогуманітарному просторі)
О Вівчар
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2017
62017
Теоретичні розвідки в концептуалізації соціальної напруженості
ЄВ Сірий
Соціально-економічні проблеми і держава, 139-147, 2017
62017
Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства
ОМ Собко, ОН Собко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2015
62015
Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів
О Андренко, С Мордовцев
Соціально-економічні проблеми і держава, 161-168, 2015
62015
Складні питання в обліку основних засобів
М Лучко
Соціально-економічні проблеми і держава, 188-194, 2013
62013
Класифікація витрат підприємства
ТМ Остапенко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя …, 2013
62013
Факторы деградации рыбного хозяйства Украины в контексте формирования механизма управления предприятиями отрасли
НН Яркіна, НМ Яркіна
ТНТУ, АСУ, 2013
62013
Організаційно-економічний механізм функціонування плодоовочевого ринку
ІО Яснолоб
Соціально-економічні проблеми і держава, 2013
62013
Держава і підприємницький сектор в Україні: генезис і особливості формування
ІС Біла, ИС Белая, НІ Насікан, НИ Насикан
ТНТУ, АСУ, 2012
62012
Дослідження інноваційного розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням основних ризик-факторів
ОЯ Галущак, ОЯ Галущак, НЮ Жаровська, НЮ Жаровская
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2012
62012
Проблеми автоматизації управління ресурсами підприємства засобами ERP-систем
ІП Вовк, ИП Вовк
ТНТУ, АСУ, 2011
62011
Управління валютними ресурсами–запорука успішного ведення валютної діяльності банку
ОМ Владимир, ОМ Владимир
ТНТУ, АСУ, 2011
62011
Маркетинговий процес як основа розробки конкурентної стратегії
СВ Шпилик, СВ Шпылык
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
62011
Сталий розвиток економіки та пріоритетні напрями інноваційної діяльності
ОБ Мосій, ОБ Мосий, ТІ Кужда, ТИ Кужда
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2011
62011
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
52017
Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, АСУ, 2015
52015
Формування та реалізація монетарної політики Національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування
Р Левченко
ТНТУ, АСУ, 2015
52015
Краудсорсинг–сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства
ІГ Химич, ИГ Химич
ТНТУ, АСУ, 2014
52014
Теоретичні засади організації внутрігосподарського партнерства та управління соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства
Б Андрушків, О Погайдак, Н Слободян
Соціально-економічні проблеми і держава, 8-21, 2014
52014
Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз
ДП Мельничук, ДП Мельничук
ТНТУ, АСУ, 2014
52014
Базові стратегії як основа розвитку підприємства
ЛВ Григор’єва, ЛВ Григорьева
ТНТУ, АСУ, 2013
52013
Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей
ДМ Стеченко, ДН Стеченко, ОС Омельченко, ОС Омельченко
ТНТУ, АСУ, 2013
52013
Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління акціонерним товариством
О Сметанко
Соціально-економічні проблеми і держава, 247-253, 2013
52013
Дослідження моделей бенчмаркінгу
Н Кирич, Н Шведа
Соціально-економічні проблеми і держава, 286–296-286–296, 2013
52013
Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС
В Андриенко
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2013
52013
Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства
Г Тарасюк, О Рудківський, О Погайдак
Соціально-економічні проблеми і держава, 223-231, 2013
52013
Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища
К Орлова
Соціально-економічні проблеми і держава, 181–189-181–189, 2013
52013
Антикризовий менеджмент у процесах покращення якості кредитного портфеля банківських установ України
С Манжос
Соціально-економічні проблеми і держава, 151–160-151–160, 2013
52013
Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління
АІ Машко, АИ Машко
ТНТУ, АСУ, 2012
52012
Retail sales forecasting with application the multiple regression
T Kuzhda
ТНТУ, АСУ, 2012
52012
Ефективна комунікація в управлінні персоналом
О Делія, О Делия
ТНТУ, АСУ, 2012
52012
Аналіз структурних макроекономічних показників на основі принципів гармонійності
Т Книшенко, Т Кнышенко
ТНТУ, АСУ, 2012
52012
Формування системи управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах
ВА Пігош
52012
Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет
ГС Нагорняк, ГС Нагорняк, ІС Нагорняк, ИС Нагорняк, З Оксентюк
ТНТУ, АСУ, 2012
52012
Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством
ІБ Маркович, ИБ Маркович
ТНТУ, АСУ, 2012
52012
Система інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами
ВЛ Гевко, ВЛ Гевко
ТНТУ, 2011
52011
Нейромаркетинг: новiтнi iнструменти ототожнення бренду
А Колеснiков, Н Шульгат
Соцiально-економiчнi проблеми i держава., 2, 2011
52011
Управлiння персоналом машинобудiвних пiдприємств України в умовах кризи
О Редьква, О Галущак
Соцiально-економiчнi проблеми i держава., 2, 2011
52011
Механізми попередження і розв’язання конфліктів в антикризовому управлінні
ОО Гарматюк
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the state, 2010
52010
Аналіз механізмів ресурсозбереження на підприємствах машинобудівної галузі
І Вовк, I Vovk, Ю Вовк, Y Vovk
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2009
52009
Інновації як метод стабілізації економіки України
ОБ Погайдак
Соціально-економічні проблеми і держава, Socio-economic problems and the …, 2009
52009
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні
ДЮ Кретов, ДЮ Кретов
Socio-Economic Problems and the State, 2015
42015
Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies
A Michalczyk
Соціально-економічні проблеми і держава, 16-21, 2015
42015
Розвиток наноосвіти–один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад
ОД Стадник, ІО Мороз, ЮО Шкурдода, ОВ Яременко
42015
Sustainable enterprise development: essence and components
I Kuznetsova, O Balabash
Соціально-економічні проблеми і держава, 48-57, 2015
42015
Государство благосостояния и качество жизни: опыт скандинавских стран и реалии Украины
О Длугопольський
Соціально-економічні проблеми і держава, 294-302, 2015
42015
Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє
Н Бугай, Н Бугай
ТНТУ, АСУ, 2014
42014
Адресність соціальної допомоги як напрям покращення методики планування видатків соціального призначення
К Піскун
Соціально-економічні проблеми і держава, 212-221, 2013
42013
Оцінювання ефективності виробництва: аналіз підходів
ЮО Літковець, ЮО Литковец
ТНТУ, АСУ, 2013
42013
Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, 34–43-34–43, 2013
42013
Формування моделі управління потенціалом в умовах стратегічного розвитку підприємств
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
ТНТУ, АСУ, 2012
42012
Стратегічне управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу
О Козак, Е Козак
ТНТУ, АСУ, 2012
42012
Деякі аспекти аналізу втрат сировини та використання відходів у деревообробній промисловості
НЄ Стецюк, НЄ Стецюк
ТНТУ, АСУ, 2012
42012
Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості
КЛ Ларіонова, КЛ Ларионова, ТВ Донченко, ТВ Донченко
ТНТУ, АСУ, 2012
42012
Методика оцінювання впливу інновацій на конкурентоспроможність промислового виробництва
Т Жовковська, Т Жовковская
ТНТУ, АСУ, 2012
42012
Особливості взаємодії малого бізнесу з корпоративним сектором економіки
ОА Сороківська, Е Сорокивская, Г Машлій, Г Машлий
ТНТУ, АСУ, 2012
42012
Перспективи розвитку сучасних форм реорганізації та реструктуризації банківських установ України
ЄВ Боровок, ЄВ Боровок
ТНТУ, АСУ, 2011
42011
Аналіз спроможності фінансової системи держави функціонувати в особливий (кризовий) період: досвід Великої Вітчизняної війни та стан сьогодення
ІМ Ткач, ИН Ткач
ТНТУ, АСУ, 2011
42011
Парадигма і наукова база логістичного управління
МФ Зяйлик, МФ Зяйлик, ОІ Вівчар, ОИ Вивчар
ТНТУ, 2011
42011
Унiфiкований мiжнародний стандарт ризик-менеджменту як вiдповiдь на виклики глобалiзацiї
Н Стрельбiцька
Соцiально-економiчнi проблеми i держава., 2, 2011
42011
The causes of appearance and ways of staffs demotivation solving in organizations
O Halushchak, M Halushchak
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 138-144, 2016
32016
Концепція формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України процесного типу
ВВ Шиманська, ВВ Шиманская
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 160-170, 2016
32016
Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України
ІЗ Жук, ИЗ Жук
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 152-159, 2016
32016
Методичні аспекти оцінювання синергетичного ефекту інтегрування підприємств (на прикладі підприємств світлотехнічної галузі України)
ЛС Кухній, ЛС Кухний
ТНТУ, АСУ, 2015
32015
Формування системи управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності м’ясопереробних підприємств
І Сосновська, И Сосновская
Socio-Economic Problems and the State, 2015
32015
Significance of educational outcomes for society
T Vynnyk, N Konstantiuk
Соціально-економічні проблеми і держава, 67-73, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–100