Follow
Івасечко Роман Романович | Ivasechko Roman
Івасечко Роман Романович | Ivasechko Roman
Ternopil Ivan Puluj National Technical University (ТНТУ)
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей
VP Koval, RR Ivasechko, KN Kozak
Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал …, 2015
162015
Енергоефективність системи позиціонування фотоелектричних батарей
ВП Коваль, РР Івасечко, ЮО Пилипчук
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
12017
Энергетическая эффективность систем позиционирования плоских солнечных панелей
ВП Коваль, РР Ивасечко, ЕН Козак
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2-10, 2015
12015
Розрахунок профілю зуба черв’яка з умови рівномірності обертання зубчастого колеса
РБ Гевко, ЮБ Гладьо, РР Івасечко
Вісник ТНТУ, 2012
12012
Особливості змащування великогабаритних відкритих модифікованих червячних передач
Р Івасечко
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2010
12010
Особливості конструкцій спеціальних черв’ячних передач
ОЯ Гурик, ЛМ Данильченко, РР Івасечко
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
12009
ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)
Р Івасечко
Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного …, 2023
2023
Особливості захисту комерційної таємниці в Європейському Союзі
Р Івасечко
Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного …, 2021
2021
Проблеми забезпечення вільного доступу громадян до об’єктів загального користування
Р Івасечко
Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного …, 2020
2020
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
Р Івасечко
Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного …, 2020
2020
Страхування як один із способів забезпечення викононня зобов’язань
Р Івасечко
Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного …, 2020
2020
Формування української національної самосвідомості після подій Революції Гідності
Р Івасечко
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Проблеми розвитку демократії у пострадянських країнах
Р Івасечко
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Ідеї правової держави та основні її риси і прояви
Р Івасечко
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
онцепції національної еліти В. Липинського і Д. Донцова та їх актуальність для сучасної України
Р Івасечко
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Визначення спектрів відбивання дифузних поверхонь за допомогою автоматизованої інформаційно вимірювальної у системи на базі спектрофотометра СФ-10
ВА Андрійчук, ЯМ Осадца, РБ Кріль, РР Івасечко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Термоелектричний генератор для генерації електричної енергії з димових газів твердопаливних котлів
РР Івасечко, РБ Кріль
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
2017
Визначення та розрахунок координат кольоровості поверхні тіла за допомогою камер з матричними фоточутливими елементами
ВА Андрійчук, ЯМ Осадца, РБ Кріль, РР Івасечко
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
2017
Використання напівпровідникових джерел світла в колориметрії
ВА Андрійчук, ЯМ Осадца, РБ Кріль, РР Івасечко
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Маховик змінного моменту інерції
ВП Коваль, РР Івасечко, РБ Кріль
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20