Пежинська Ольга / Olga Pezhynska / https://orcid.org/0000-0003-4904-084X
Пежинська Ольга / Olga Pezhynska / https://orcid.org/0000-0003-4904-084X
Associate Professor at the Department of Romanic and Germanic Philology
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості творення та функціонування французьких топонімів
О Пежинська
22015
Французские топонимы, производные от фитонимов
ОМ Пежинская
Инновации в науке, 2013
22013
Компонент Saint та його роль в утворенні складних топонімних назв у старофранцузькій мові
О Пежинська
22009
Аспекти методології ономастичних досліджень
ОМ Пежинська
12019
Особенности образования и функционирования французских топонимов простой структуры
ОМ Пежинская
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического …, 2014
12014
Academic integrity and ethics of academic relationships in higher education institutions
O Pezhynska
Farabi Publishing House, 2021
2021
FORMATION DES COMPETENCES LINGUISTIQUES EN APPRENTISSAGE DES NOMS PROPRES
ОМ Пежинська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Оволодіння іноземною мовою в умовах глобалізації та полікультурності світу
О Шевчук, ОМ Пежинська, ОГ Пермякова
Гельветика, 2021
2021
Французькі власні назви-антропоніми з позиції змісту, форми та функції
ОМ Пежинська
Гельветика, 2021
2021
Ономастична система французької мови. Принципи класифікації власних назв та їх тематичного розподілу
ОМ Пежинська
Осадца ЮВ, 2021
2021
Свобода, рівність, братерство: минуле, сучасне, майбутне
О Пежинська
Вектор, 2020
2020
СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ТОПОНІМІВ, ПОХІДНИХ ВІД АНТРОПОНІМНИХ НАЗВ
OM Pezhynska
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Teaching and learning french in a multicultural context
ОМ Пежинська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
LA COMPÉTENCE DE COMMUNICATION DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FLE
ОМ Пежинська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
ТОПОНІМНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
ОМ Пежинська
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12020208, 2020
2020
The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences
M Sokol, O Kosovych, O Pezhynska, V Drehet, I Boiko
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (9), 68-72, 2020
2020
Features of social and pedagogical work with military personnel
O Pezhynska, V Hevko
Social work and education, 169-176, 2019
2019
Семантична варіативність топонімічних формантів (на матеріалі французької мови)
О Пежинська
Південний архів. Філологічні науки, 60-63, 2018
2018
Лінгвокультурологічні аспекти французької антропоніміки
ОМ Пежинська
Одеський лінгвістичний вісник 2 (9), 29-33, 2017
2017
Vocabulary of French Toponymy: Peculiarities of Formation, Semantics and Functioning
O Pezhynska
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20