Пежинська Ольга / Olga Pezhynska / https://orcid.org/0000-0003-4904-084X
Пежинська Ольга / Olga Pezhynska / https://orcid.org/0000-0003-4904-084X
Associate Professor at the Department of Romanic and Germanic Philology
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості творення та функціонування французьких топонімів
О Пежинська
22015
Компонент Saint та його роль в утворенні складних топонімних назв у старофранцузькій мові
О Пежинська
22009
Аспекти методології ономастичних досліджень
ОМ Пежинська
12019
Особенности образования и функционирования французских топонимов простой структуры
ОМ Пежинская
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического …, 2014
12014
Французские топонимы, производные от фитонимов
ОМ Пежинская
Инновации в науке, 2013
12013
Свобода, рівність, братерство: минуле, сучасне, майбутне
О Пежинська
Вектор, 2020
2020
СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ТОПОНІМІВ, ПОХІДНИХ ВІД АНТРОПОНІМНИХ НАЗВ
OM Pezhynska
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Teaching and learning french in a multicultural context
ОМ Пежинська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
LA COMPÉTENCE DE COMMUNICATION DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FLE
ОМ Пежинська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
ТОПОНІМНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
ОМ Пежинська
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12020208, 2020
2020
The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences
M Sokol, O Kosovych, O Pezhynska, V Drehet, I Boiko
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (9), 68-72, 2020
2020
Features of social and pedagogical work with military personnel
O Pezhynska, V Hevko
Social work and education 6 (2), 169-176, 2019
2019
Семантична варіативність топонімічних формантів (на матеріалі французької мови)
О Пежинська
Південний архів. Філологічні науки, 60-63, 2018
2018
Лінгвокультурологічні аспекти французької антропоніміки
ОМ Пежинська
Одеський лінгвістичний вісник 2 (9), 29-33, 2017
2017
Vocabulary of French Toponymy: Peculiarities of Formation, Semantics and Functioning
O Pezhynska
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2017
2017
LEXIS OF FRENCH TOPONYMY: THE PECULIARITIES OF FORMATION, SEMANTICS AND ITS FUNCTIONING
P Olga
Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică …, 2017
2017
Наукове осмислення проблеми французької топонімії в українському та зарубіжному мовознавстві
P Olga
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 4 (4), 29-31, 2016
2016
Метафоризація як різновид пропріальної номінації (на прикладі французьких топонімів)
ПО М.
Вісник львівського університету. Серія «Іноземні мови», 84-92, 2016
2016
Особливості формування та функціонування французьких від апелятивних топонімів
О Пежинська
2016
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ТОПОНИМОВ ПРОСТОЙ СТРУКТУРЫ
ОМ ПЕЖИНСКАЯ
Общество, 41-45, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20