Follow
Михайло Іванович Бойченко М І Mykhailo Boichenko Михаил Бойченко M Boychenko
Михайло Іванович Бойченко М І Mykhailo Boichenko Михаил Бойченко M Boychenko
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса
Verified email at knu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні і функціональні аспекти. Монографія
МІ Бойченко
К.: ПРОМІНЬ, 2011.–320 с, 2011
672011
Поняття цілі і системна раціональність
Н Луман
Дух і Літера, 2011
612011
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)
М Бойченко
Філософія освіти, 99-107, 2009
36*2009
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
292009
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
М Бойченко
Філософія освіти, 80-97, 2014
21*2014
Higher Education and Sustainable Development Promotion: International Potential and Its Elaboration in Ukraine
VV Zinchenko, MI Boichenko, MD Popovych
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 635 (1), 012012, 2021
192021
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
M Boychenko
Filosofska Dumka, 110-122, 2014
18*2014
Intermarium as One of the Future European Image of Ukraine. Future Human Image, 13, 6—13
M Boichenko
17*2020
Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду
МІ Бойченко, МИ Бойченко
Політехніка, 2010
172010
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
162009
Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект)
МІ Бойченко
Т. Шевченка, 1997
141997
Social problems creation and solving in a knowledge society
MI Boychenko
Научный результат. Социология и управление 3 (1 (11)), 58-63, 2017
132017
Основні парадигми розвитку системи вищої освіти
М Бойченко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
132011
Політичні теорії сучасності/Пер. з нім. М. Култаєвої та М. Бойченка
К фон Байме
К.: Стилос, 2008
13*2008
Філософія: підручник
ІВ Бичко, ІВ Бойченко, МІ Бойченко
Київ: Либідь, 2001
132001
Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід)
МІ Бойченко
Політологічний вісник.–К.: ІНТАС, 75-84, 2012
122012
Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти:[монографія]/редкол.: В. Кремень та ін
ВГ Кремень
К.: Педагогічна думка, 4-11, 2007
122007
The role of biological and social factors in determining gender identity
MI Boichenko, ZV Shevchenko, VV Pituley
Anthropological measurements of philosophical research, 11-21, 2019
102019
Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація
МІ Бойченко
Філософія освіти, 97-114, 2019
10*2019
Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education
KO Ya
Перспективы науки и образования, 25-37, 2019
102019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20