Михайло Іванович Бойченко М І M Boychenko Михаил Иванович Бойченко М И M Boichenko
Михайло Іванович Бойченко М І M Boychenko Михаил Иванович Бойченко М И M Boichenko
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні і функціональні аспекти:[Монографія]
МІ Бойченко
К.: ПРОМІНЬ, 5-7, 2011
502011
Поняття цілі і системна раціональність
Н Луман
Дух і Літера, 2011
282011
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)
М Бойченко
Філософія освіти, 2009
222009
Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві
ВТ Шпак, ММ Мокляк, МІ Бойченко
162002
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
М Бойченко
Філософія освіти, 2014
152014
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
152009
Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду
МІ Бойченко, МИ Бойченко
Політехніка, 2010
132010
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
122009
Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід)
МІ Бойченко
Політологічний вісник.–К.: ІНТАС, 75-84, 2012
102012
Основні парадигми розвитку системи вищої освіти
М Бойченко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
102011
Теорія дії та теорія комунікації як граничне обґрунтування системного підходу у соціальному пізнанні
МІ Бойченко
Практична філософія 1 (35), 11-16, 2010
72010
Гуманітарно–педагогічна парадигма вищої освіти; Монографія
Г Онкович, В Андрущенко, М Бойченко
К.: Педагогічна думка, 2007
72007
Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект)
МІ Бойченко
Т. Шевченка, 1997
71997
Social problems creation and solving in a knowledge society
MI Boychenko
Научный результат. Серия «Социология и управление» 3 (1 (11)), 2017
52017
Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету
ВО Болілий, ВВ Копотій
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
52015
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
M Boychenko
Filosofska Dumka, 110-122, 2014
52014
Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю
ВО Онкович, МІ Бойченко, НМ Дем’яненко, ЗФ Донець, ВЯ Карачун, ...
Автомоногафия дис… к. п, 263-265, 2012
52012
Філософія історії: предмет, напрями, детерміністькі та ігрові концепції
ІВ Бойченко, МІ Бойченко
К.: Центр Гуманітарної освіти НАН України, 1995
51995
Національна ідея як матриця формування особистості: соціально-філософський аналіз
ПА Ющенко
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
42009
Соціальні цінності і функціональні завдання освітньої комунікації (філософське осмислення)
МІ Бойченко
Гілея: науковий вісник, 233-240, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20