Подписаться
Михайло Іванович Бойченко М І Mykhailo Boichenko Михаил Бойченко M Boychenko
Михайло Іванович Бойченко М І Mykhailo Boichenko Михаил Бойченко M Boychenko
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти: монографія
МІ Бойченко
К.: ПРОМІНЬ, 2011
662011
Поняття цілі і системна раціональність
Н Луман
Дух і Літера, 2011
602011
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)
М Бойченко
Філософія освіти, 99-107, 2009
32*2009
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
262009
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
М Бойченко
Філософія освіти, 80-97, 2014
19*2014
Higher Education and Sustainable Development Promotion: International Potential and Its Elaboration in Ukraine
VV Zinchenko, MI Boichenko, MD Popovych
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 635 (1), 012012, 2021
182021
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
M Boychenko
Filosofska Dumka, 110-122, 2014
18*2014
Intermarium as One of the Future European Image of Ukraine. Future Human Image, 13, 6—13
M Boichenko
16*2020
Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду
МІ Бойченко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
162010
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
162009
Основні парадигми розвитку системи вищої освіти
М Бойченко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
132011
Філософія: підручник
ІВ Бичко, ІВ Бойченко, МІ Бойченко
Київ: Либідь, 2001
132001
Social problems creation and solving in a knowledge society
MI Boychenko
Научный результат. Социология и управление 3 (1 (11)), 58-63, 2017
122017
Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід)
МІ Бойченко
Політологічний вісник.–К.: ІНТАС, 75-84, 2012
122012
Гуманітарно–педагогічна парадигма вищої освіти; Монографія
Г Онкович, В Андрущенко, М Бойченко
К.: Педагогічна думка, 2007
122007
Політичні теорії сучасності/Пер. з нім. М. Култаєвої та М. Бойченка
К фон Байме
К.: Стилос, 2008
11*2008
Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект)
МІ Бойченко
Т. Шевченка, 1997
111997
Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education
KO Ya
Перспективы науки и образования, 25-37, 2019
102019
Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація
МІ Бойченко
Філософія освіти, 97-114, 2019
9*2019
Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна
M Boychenko
Filosofska Dumka, 60-72, 2013
9*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20