Михайло Іванович Бойченко М І M Boychenko Михаил Иванович Бойченко М И M Boichenko
Михайло Іванович Бойченко М І M Boychenko Михаил Иванович Бойченко М И M Boichenko
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти: монографія
МІ Бойченко
К.: ПРОМІНЬ, 2011
592011
Поняття цілі і системна раціональність
Н Луман
Дух і Літера, 2011
442011
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
402009
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)
М Бойченко
Філософія освіти, 2009
252009
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
М Бойченко
Філософія освіти, 2014
182014
Філософія: підручник
ІВ Бичко, ІВ Бойченко, ВГ Табачковський
Бичко ІВ, Бойченко ІВ, Табачковський ВГ–К.: Либідь, 2002
172002
Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві
ДВ Усов
ДВ Усов/Ін-т філософії ім. ГС Сковороди, 2002
162002
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
152009
Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду
МІ Бойченко, МИ Бойченко
Політехніка, 2010
142010
Основні парадигми розвитку системи вищої освіти
М Бойченко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
122011
Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід)
МІ Бойченко
Політологічний вісник.–К.: ІНТАС, 75-84, 2012
112012
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
M Boychenko
Filosofska Dumka, 110-122, 2014
102014
Social problems creation and solving in a knowledge society
MI Boychenko
Научный результат. Социология и управление 3 (1 (11)), 2017
92017
фон. Політичні теорії сучасності/Пер. З нім. М. Култаєвої та М. Бойченка
К Байме
Київ: Стилос, 2008
92008
фон. Політичні теорії сучасності/Пер. З нім. М. Култаєвої та М. Бойченка
К Байме
Київ: Стилос, 2008
92008
Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти: Монографія
Г Онкович, В Андрущенко, М Бойченко
К.: Педагогічна думка, 2007
92007
Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education
KO Ya
Перспективы науки и образования, 2019
82019
Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education
KO Ya
Перспективы науки и образования, 2019
82019
Теорія дії та теорія комунікації як граничне обґрунтування системного підходу у соціальному пізнанні
МІ Бойченко
Практична філософія 1 (35), 11-16, 2010
82010
Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект)
МІ Бойченко
Т. Шевченка, 1997
81997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20