Михайло Іванович Бойченко М І M Boychenko Михаил Иванович Бойченко М И M Boichenko
Михайло Іванович Бойченко М І M Boychenko Михаил Иванович Бойченко М И M Boichenko
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти: монографія
МІ Бойченко
К.: ПРОМІНЬ, 2011
542011
Поняття цілі і системна раціональність
Н Луман
Дух і Літера, 2011
372011
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
372009
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)
М Бойченко
Філософія освіти, 2009
242009
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
М Бойченко
Філософія освіти, 2014
172014
Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві
ДВ Усов
ДВ Усов/Ін-т філософії ім. ГС Сковороди, 2002
162002
Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду
МІ Бойченко, МИ Бойченко
Політехніка, 2010
132010
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
132009
Філософія: підручник
ІВ Бичко, ІВ Бойченко, ВГ Табачковський
К.: Либідь, 2001
132001
Основні парадигми розвитку системи вищої освіти
М Бойченко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
112011
Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід)
МІ Бойченко
Політологічний вісник.–К.: ІНТАС, 75-84, 2012
102012
Гуманітарно–педагогічна парадигма вищої освіти; Монографія
Г Онкович, В Андрущенко, М Бойченко
К.: Педагогічна думка, 2007
92007
Теорія дії та теорія комунікації як граничне обґрунтування системного підходу у соціальному пізнанні
МІ Бойченко
Практична філософія 1 (35), 11-16, 2010
82010
Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект)
МІ Бойченко
Т. Шевченка, 1997
81997
Social problems creation and solving in a knowledge society
MI Boychenko
Научный результат. Социология и управление 3 (1 (11)), 2017
72017
Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю
ВО Онкович, МІ Бойченко, НМ Дем’яненко, ЗФ Донець, ВЯ Карачун, ...
Автомоногафия дис… к. п, 263-265, 2012
72012
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
M Boychenko
Filosofska Dumka, 110-122, 2014
62014
Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету
ВО Болілий, ВВ Копотій
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2015
52015
Values as category of philosophical education (socially-philosophical and philosophical-anthropological perspective)
M Boychenko
Рhilosophy of education, 8, 2009
52009
Соціалізація особистості як громадянина України: соціально-філософський аналіз
ОС Поліщук
ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00. 03 «Соціальна філософія та …, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20