Михайло Іванович Бойченко М І M Boychenko Михаил Иванович Бойченко М И M Boichenko
Михайло Іванович Бойченко М І M Boychenko Михаил Иванович Бойченко М И M Boichenko
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти: монографія
МІ Бойченко
К.: ПРОМІНЬ, 2011
572011
Поняття цілі і системна раціональність
Н Луман
Дух і Літера, 2011
422011
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
382009
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)
М Бойченко
Філософія освіти, 2009
242009
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
М Бойченко
Філософія освіти, 2014
182014
Філософія: підручник
ІВ Бичко, ІВ Бойченко, ВГ Табачковський
Бичко ІВ, Бойченко ІВ, Табачковський ВГ–К.: Либідь, 2002
172002
Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві
ДВ Усов
ДВ Усов/Ін-т філософії ім. ГС Сковороди, 2002
162002
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
152009
Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду
МІ Бойченко, МИ Бойченко
Політехніка, 2010
142010
Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід)
МІ Бойченко
Політологічний вісник.–К.: ІНТАС, 75-84, 2012
112012
Основні парадигми розвитку системи вищої освіти
М Бойченко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
112011
Social problems creation and solving in a knowledge society
MI Boychenko
Научный результат. Социология и управление 3 (1 (11)), 2017
92017
фон. Політичні теорії сучасності/Пер. З нім. М. Култаєвої та М. Бойченка
К Байме
Київ: Стилос, 2008
92008
фон. Політичні теорії сучасності/Пер. З нім. М. Култаєвої та М. Бойченка
К Байме
Київ: Стилос, 2008
92008
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
M Boychenko
Filosofska Dumka, 110-122, 2014
82014
Теорія дії та теорія комунікації як граничне обґрунтування системного підходу у соціальному пізнанні
МІ Бойченко
Практична філософія 1 (35), 11-16, 2010
82010
Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти: Монографія
Г Онкович, В Андрущенко, М Бойченко
К.: Педагогічна думка, 2007
82007
Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект)
МІ Бойченко
Т. Шевченка, 1997
81997
Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education
KO Ya
Перспективы науки и образования, 2019
72019
Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education
KO Ya
Перспективы науки и образования, 2019
72019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20