Підписатись
Михайло Іванович Бойченко М І Mykhailo Boichenko Михаил Бойченко M Boychenko
Михайло Іванович Бойченко М І Mykhailo Boichenko Михаил Бойченко M Boychenko
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні і функціональні аспекти. Монографія
МІ Бойченко
К.: ПРОМІНЬ, 2011.–320 с, 2011
672011
Поняття цілі і системна раціональність
Н Луман
Дух і Літера, 2011
612011
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)
М Бойченко
Філософія освіти, 99-107, 2009
36*2009
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
292009
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
М Бойченко
Філософія освіти, 80-97, 2014
22*2014
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
M Boychenko
Filosofska Dumka, 110-122, 2014
202014
Higher Education and Sustainable Development Promotion: International Potential and Its Elaboration in Ukraine
VV Zinchenko, MI Boichenko, MD Popovych
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 635 (1), 012012, 2021
192021
Intermarium as One of the Future European Image of Ukraine. Future Human Image, 13, 6—13
M Boichenko
17*2020
Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду
МІ Бойченко, МИ Бойченко
Політехніка, 2010
172010
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
162009
Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект)
МІ Бойченко
Т. Шевченка, 1997
141997
Social problems creation and solving in a knowledge society
MI Boychenko
Научный результат. Социология и управление 3 (1 (11)), 58-63, 2017
132017
Основні парадигми розвитку системи вищої освіти
М Бойченко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
132011
Політичні теорії сучасності/Пер. з нім. М. Култаєвої та М. Бойченка
К фон Байме
К.: Стилос, 2008
13*2008
Філософія: підручник
ІВ Бичко, ІВ Бойченко, МІ Бойченко
Київ: Либідь, 2001
132001
Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід)
МІ Бойченко
Політологічний вісник.–К.: ІНТАС, 75-84, 2012
122012
Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти:[монографія]/редкол.: В. Кремень та ін
ВГ Кремень
К.: Педагогічна думка, 4-11, 2007
122007
New dimensions and dead ends in ai development: impact and responsibility of science and higher education
V Zinchenko, M Boichenko, O Slyusarenko, M Popovych, L Radchenko, ...
E3S Web of Conferences 419, 02001, 2023
102023
The role of biological and social factors in determining gender identity
MI Boichenko, ZV Shevchenko, VV Pituley
Anthropological measurements of philosophical research, 11-21, 2019
102019
Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація
МІ Бойченко
Філософія освіти, 97-114, 2019
10*2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20