Васьківська, Г.О.; Васьковская, Г.А.; Vaskivska, H. (https://orcid.org/0000-0002-8714-8512)
Васьківська, Г.О.; Васьковская, Г.А.; Vaskivska, H. (https://orcid.org/0000-0002-8714-8512)
Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
TitleCited byYear
Формування системи знань про людину в учнів старшої школи: теорія і практика
ГО Васьківська
монографія, 512, 2012
452012
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВГ Кремень, та ін.
К: Педагогічна думка, 2011
33*2011
Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school
HO Vaskivska, SV Kosianchuk, HM Skyba
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 17-27, 2017
202017
Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника
ГО Васьківська, СВ Косянчук
Проблеми сучасного підручника, 107–120, 2011
182011
Fundamentalizatsiia zmistu osvity u starshii shkoli: teoriia i praktyka [Fundamentalization of the content of education in high school: theory and practice]
H Vaskivska
Ridna shkola 3, 25-30, 2012
17*2012
Людинознавство. Для учнів 10–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів : навч. посіб.
ГО Васьківська
К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013
16*2013
Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі
ГО Васьківська, ВІ Кизенко
Рідна школа, 15-20, 2011
162011
Метапредметний підхід до формування системи знань про людину як один із принципів сучасного підручникотворення
ГО Васьківська
Проблеми сучасного підручника, 42–50, 2012
15*2012
Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization
H Vaskivska
Science and Education 5, P. 46-50, 2017
132017
Організаційно-педагогічні умови профільного навчання
ГО Васьківська, СВ Косянчук
Молодь і ринок, 19-25, 2013
122013
Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину
ГО Васьківська
Українська мова і література в школі, 52-57, 2012
122012
Риторичні уміння учнів старшої школи в контексті ціннісно-смислової сфери
Г Васьківська, С Косянчук
Українська мова і література в школі, 14-19, 2011
122011
Особливості формування системи знань про людину у змісті підручника нового покоління
ГО Васьківська
Проблеми сучасного підручника, 41-48, 2010
92010
Формування комунікативної компетентності особистості як основна проблема сучасної лінгводидактики
Г Васьківська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
52016
Знання про людину як основа формування соціальної компетентності (Заочний круглий стіл «Компетентнісний підхід в літературній освіті»)
Г Васьківська
Українська література в загальноосвітній школі, 22–25, 2012
52012
Методичний посібник для вчителів з курсу «Основи громадянської освіти»
Г Васьківська
К.: Міністерство освіти і науки України, 2000
52000
Інтернет-середовище як чинник формування ціннісних орієнтацій учнів
Г Васьківська
Молодь і ринок, 15-19., 2015
42015
Socialization of the High School Students in the Process of the System of Knowledge about Human Formation
G Vaskivska
The advanced science journal, 55–58, 2013
4*2013
Людина як об’єкт наукового пізнання у контексті суб’єктивного досвіду старшокласників
ГО Васьківська
Молодь і ринок, 88–92, 2012
42012
Развитие ценностных ориентаций старшеклассников в процессе усвоения знаний о человеке
ГА Васьковская
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 21–25, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20