Васьківська Галина Олексіївна; Васьковская Г.А.; Vaskivska, H.
Васьківська Галина Олексіївна; Васьковская Г.А.; Vaskivska, H.
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування системи знань про людину в учнів старшої школи: теорія і практика
ГО Васьківська
монографія, 512, 2012
56*2012
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВГ Кремень
Київ: Педагогічна думка, 2016
432016
Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника
СВ Косянчук
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць/[ред. кол., головн. ред. ВМ …, 2011
252011
Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school
HO Vaskivska, SV Kosianchuk, HM Skyba
Інформаційні технології і засоби навчання, 17-27, 2017
242017
Особенности реализации педагогических технологий профильного обучения
ГА Васьковская
Балканско научно обозрение, 2018
232018
Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика
ГО Васьківська, ВІ Кизенко, СЕ Трубачева, СП Бондар, ЛА Липова, ...
Педагогічна думка, 2015
222015
Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization
H Vaskivska
Science and Education 5, P. 46-50, 2017
182017
Риторичні уміння учнів старшої школи в контексті ціннісно-смислової сфери
Г Васьківська, С Косянчук
Українська мова і література в школі, 14-19, 2011
182011
Метапредметний підхід до формування системи знань про людину як один із принципів сучасного підручникотворення
ГО Васьківська
Проблеми сучасного підручника, 42–50, 2012
17*2012
Людинознавство
ГО Васьківська
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013
16*2013
Організаційно-педагогічні умови профільного навчання
ГО Васьківська, СВ Косянчук
Молодь і ринок, 19-25, 2013
162013
Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі
ГО Васьківська, ВІ Кизенко
Рідна школа, 15-20, 2011
152011
Особливості формування системи знань про людину у змісті підручника нового покоління
ГО Васьківська
Проблеми сучасного підручника, 41-48, 2010
152010
Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину
ГО Васьківська
Українська мова і література в школі, 52-57, 2012
122012
Дидактичні умови реалізації інтерактивних технологій у процесі формування системи знань про людину
ГО Васьківська
Молодь і ринок, 18-22, 2013
102013
Знання про людину як основа формування соціальної компетентності (Заочний круглий стіл «Компетентнісний підхід в літературній освіті»)
Г Васьківська
Українська література в загальноосвітній школі, 22–25, 2012
102012
Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists
B Palamar, HO Vaskivska, SP Palamar
Wiadomości Lekarskie 4 (70), 838-842, 2017
92017
Інтернет-середовище як чинник формування ціннісних орієнтацій учнів
Г Васьківська
Молодь і ринок, 15-19., 2015
92015
Метапредметные связи как условие формирования у старшеклассников системы знаний о человеке
ГА Васьковская
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: педагогика …, 2012
72012
Формування комунікативної компетентності особистості як основна проблема сучасної лінгводидактики
Г Васьківська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
62016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20