Васьківська Галина Олексіївна; Васьковская Г.А.; Vaskivska, H.
Васьківська Галина Олексіївна; Васьковская Г.А.; Vaskivska, H.
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування системи знань про людину в учнів старшої школи: теорія і практика
ГО Васьківська
монографія, 512, 2012
53*2012
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВГ Кремень, та ін.
К: Педагогічна думка, 2011
38*2011
Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school
HO Vaskivska, SV Kosianchuk, HM Skyba
Інформаційні технології і засоби навчання, 17-27, 2017
232017
Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника
ГО Васьківська, СВ Косянчук
Проблеми сучасного підручника, 107–120, 2011
232011
Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика
ГО Васьківська, ВІ Кизенко, СЕ Трубачева, СП Бондар, ЛА Липова, ...
Педагогічна думка, 2015
222015
Особенности реализации педагогических технологий профильного обучения
ГА Васьковская
Балканско научно обозрение, 2018
202018
Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі
ГО Васьківська, ВІ Кизенко
Рідна школа, 15-20, 2011
182011
Риторичні уміння учнів старшої школи в контексті ціннісно-смислової сфери
Г Васьківська, С Косянчук
Українська мова і література в школі, 14-19, 2011
162011
Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization
H Vaskivska
Science and Education 5, P. 46-50, 2017
152017
Організаційно-педагогічні умови профільного навчання
ГО Васьківська, СВ Косянчук
Молодь і ринок, 19-25, 2013
152013
Людинознавство. Для учнів 10–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
ГО Васьківська
Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013
14*2013
Метапредметний підхід до формування системи знань про людину як один із принципів сучасного підручникотворення
ГО Васьківська
Проблеми сучасного підручника, 42–50, 2012
142012
Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину
ГО Васьківська
Українська мова і література в школі, 52-57, 2012
142012
Особливості формування системи знань про людину у змісті підручника нового покоління
ГО Васьківська
Проблеми сучасного підручника, 41-48, 2010
142010
Дидактичні умови реалізації інтерактивних технологій у процесі формування системи знань про людину
ГО Васьківська
Молодь і ринок 1 (96), 18-22, 2013
92013
Знання про людину як основа формування соціальної компетентності (Заочний круглий стіл «Компетентнісний підхід в літературній освіті»)
Г Васьківська
Українська література в загальноосвітній школі, 22–25, 2012
82012
Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists
B Palamar, HO Vaskivska, SP Palamar
Wiadomości Lekarskie 4 (70), 838-842, 2017
72017
Інтернет-середовище як чинник формування ціннісних орієнтацій учнів
Г Васьківська
Молодь і ринок, 15-19., 2015
72015
Метапредметные связи как условие формирования у старшеклассников системы знаний о человеке
ГА Васьковская
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: педагогика …, 2012
72012
Формування комунікативної компетентності особистості як основна проблема сучасної лінгводидактики
Г Васьківська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
62016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20