Ковальова Наталія Анатоліївна, Natalya Kovalyova
Ковальова Наталія Анатоліївна, Natalya Kovalyova
Український державний хіміко-технологічний університет
Підтверджена електронна адреса в udhtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917-1921 рр.)
НА Ковальова
[Ант], 2007
172007
Аграрна політика українських національних урядів (1917–1921 рр.)
НА Ковальова
НА Ковальова, 1999
131999
Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів.«Аграрна революція» в Україні 1902-1922 рр.
Н Ковальова
ЛІРА, 2016
102016
Українська Держава П. Скоропадського та селянство: протистояння на ґрунті аграрного питання
НА Ковальова
Бористен.–Дніпропетровськ, 19-20, 1999
51999
Farmers, landowners and state: conflicts of interest.«Agrarian Revolution» in Ukraine 1902–1922 years. Dnipropetrovsk: LIRA
NА Коvalyova
Ukr, 2016
42016
Аграрні комісії Української Держави: участь у розробці земельного питання (серпень-грудень 1918 р.)
НА Ковальова
Придніпровський науковий вісник, 65-80, 1998
41998
“Міфи” земельного законодавства Центральної Ради
H Ковальова
Гуржіївські історичні читання, 342-346, 2009
32009
Вплив общини на селянське життя періоду революції та громадянської війни 1917 – 1921 рр. в Україні
НА Ковальова
Український селянин, 106-108, 2003
3*2003
Rural gatherings of Ekaterinoslav region under conditions of the «agrarian revolution» 1917–1922
NA Kovalyova
Dnieper Ukraine: historical processes, events, persons: Scientific …, 2014
22014
Політичні аспекти «аграрної» революції 1917—1922 рр. в Україні
НА Ковальова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Політико-просвітницька робота в українському селі у 1917 р.(на матеріалах Полтавщини)
НА Ковальова
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 238-247, 2012
22012
З історії селянського повстанського руху на Катеринославщині у 1921 р.
НА Ковальова
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету …, 2004
22004
Позиция украинских делегатов съездов партии народной свободы по крестьянскому вопросу (1906-1916 гг.)
НА Ковалева
История: факты и символы, 2016
12016
Українське село без поміщика: реалізація Аграрної революції у 1919 р.
НА Ковальова
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2015
12015
Проблема обґрунтування початку аграрної (селянської) революції 1902 р.
НА Ковальова
Гуржіївські історичні читання, 53-55, 2015
1*2015
КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В НАДДНЕПРЯНСКОЙ УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ.: МАСШТАБЫ, ФОРМЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
Н Ковалева
Наукові записки Тернопольського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Обговорення проблем селянства на ІІ та ІІІ з’їздах РСДРП: витоки ідеї аграрної революції
НА Ковальова
Гуржіївські історичні читання, 282-285, 2014
12014
Ідея аграрної революції” у соціал-демократичній думці початку XX ст.: дискусія на IV з’їзді РСДРП
НА Ковальова
Український селянин, 139-142, 2014
12014
Сельские сходы в условиях «аграрной революции» в украинских губерниях 1917 — 1920 гг.
НА Ковалева
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2012 год: Типология и …, 2012
12012
Сельские сходы в условиях «аграрной революции» в украинских губерниях 1917 — 1920 гг.
НА Ковалева
Типология и особенности аграрного развития России и Восточной Европы Х …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20