Світлана Ястремська, Svitlana Yastremska
Світлана Ястремська, Svitlana Yastremska
директор ННІ медсестринства, доцент кафедри загального догляду за
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вікові особливості порушення пероксидного окислення ліпідів і активності енергозабезпечувальних ферментів при кадмієвій інтоксикації
ЯІ Гонський, СО Ястремська, БР Бойчук
Медична хімія 3 (1), 16-19, 2001
152001
Improvement of students’ morpho-functional development and health in the process of sport-oriented physical education
K Prontenko, G Griban, I Bloshchynskyi, IM Melnychuk, DV Popovych, ...
Wiad Lek 73 (1), 161-168, 2020
122020
Роль медичних сестер в паліативній (хоспісній) допомозі
СО Ястремська, ОС Усинська
Науково-практичний журнал "Медсестринство", 4-8, 2011
92011
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання
СО Ястремська
Хмельницький: Вид. від. ХГПА, 2018
62018
Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров’я
ІМ Мельничук, СО Ястремська
Медична освіта, 17-20, 2016
62016
Показники антиоксидантної системи, пероксидного окиснення та стану ендогенної iнтоксикацiї за умов корекцiї кадмiєвого токсикозу лiпосомами
О Матолiнець, I Соловодзiнська, С Ястремська
IV Мiжнародний медичний конгрес студентiв i молодих вчених: Тези доп, 357, 2000
52000
Огляд програмних платформ для організації дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи
СО Ястремська
Молодий вчений, 428-432, 2017
42017
The thiol-disulfide homeostasis and its role in the pathogenesis of the experimental alimentary obesity
M Marushchak, I Krynytska, L Mazur, S Yastremska, N Begosh
Bangladesh Journal of Medical Science 15 (3), 419-423, 2016
42016
Organization of distance learning on "Nursing" specialty: methodological and legal aspects
I Melnychuk, N Kalyniuk, N Humenna, I Rohalskyi, S Yastremska, ...
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 8 (3.1), 56-65, 2019
32019
Ретроспективний аналіз наукових передумов становлення світової та вітчизняної систем медсестринської освіти
СО Ястремська
Молодий вчений, 510-514, 2017
32017
Історичні віхи становлення дистанційного навчання
С Ястремська
Педагогіка і психологія професійної освіти, 239-247, 2016
32016
Main Features of Mental Disorders in Individuals Participating in Armed Conflict in the East of Ukraine
LM Sas, SO Yastremska
Social, Health, and Communication Studies Journal 2 (1), 38-51, 2015
32015
Sustainable development principles in health promotion and nursing education
E Burgess-Pinto, SO Yastremska, LY Fedoniuk, Y Shelast, LP Martynyuk
Медична освіта, 67-73, 2019
22019
Інноваційні напрями розвитку електронного навчання
СО Ястремська
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 9 (41), 58-70, 2017
22017
Інноваційний освітній процес підготовки майбутніх магістрів сестринської справи
СО Ястремська
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2017
22017
Інноваційні методи викладання дисциплін у медсестринстві
SO Yastremska
Медична освіта, 2015
22015
Дистанційна форма навчання як інновація у викладанні в Тернопільському національному медичному університеті імені ІЯ Горбачевського
ЮА Равлів, СО Ястремська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
12019
Особливості професійної підготовки майбутніх магістрів медсестринства в Україні
ІІ Доброскок, СО Ястремська, СС Доброскок
Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 104–122-104–122, 2018
12018
Аналіз термінологічного ряду «коуч»,«ментор»,«тьютор»,«фасилітатор»,«едвайзер» в контексті дистанційної освіти
СО Ястремська
Актуальные проблемы современной науки, 54-57, 2017
12017
Інтерактивні електронні освітні ресурси в дистанційній професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи
СО Ястремська
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20