Слободяник Михайло Семенович
Слободяник Михайло Семенович
Доктор історичних наук, професор
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
M Slobodi͡anyk
Ред. журнал" Бібліотечний вісник", 1995
961995
Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
M Slobodi͡anyk
Ред. журнал" Бібліотечний вісник", 1995
961995
Структура сучасного документознавства
МС Слободяник
Вісн. кн. палати, 18-21, 2003
432003
Базова модель бібліотеки як соціальнокомунікаційної інституції
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 5-6, 2009
292009
Документологія: Зміст. Перспективи
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-9, 2004
212004
Компетентнісний підхід як чинник удосконалення підготовки майбутніх документознавців
МС Слободяник
Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері, 110-111, 2012
132012
Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку
М Слободяник
Бібл. планета, 6-13, 2002
132002
Системно-функциональная модель библиотеки
МС Слободяник
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы …, 2003
112003
Галузеве документознавство: перспективні напрями досліджень
МС Слободяник
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: пробл. науки …, 2005
92005
Документологія як наукова і навчальна дисципліна
МС Слободяник
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: пробл. науки …, 2004
72004
Историко культурные фонды библиотек как объект межди сциплинарных исследований: роль библиотек в развитии общества
Л Дубровина, МС Слободяник
Междунар. науч. конф.: тез. докл. и сообщ.—К, 33-35, 1989
71989
Бібліотека
МС Слободяник
Документ. Комунікації: вибрані праці. Київ: Ліра-К, 2010
62010
Бібліотека. Документ. Комунікації.
МС Слободяник
К.: Ліра-К, 2010
62010
Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи
МС Слободяник
Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2007
62007
До питання структуризації комунікаційних наук
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-6, 2006
62006
До питання про структуру і проблематику сучасного документознавства
МС Слободяник
Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика, 51-52, 2003
62003
Концептуальні засади розвитку вищої бібліотечної освіти
МС Слободяник
Бібліотечна планета, 23-24, 2001
62001
Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-15, 2012
52012
Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-5, 2011
52011
Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в Україні
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-7, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20