Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки
Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності/Lviv State University of Life Safety
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вища школа України: реальність і тенденції розвитку
ГІ Артемчук, ВВ Попович, ГГ Січкаренко
К.: Ленвіт, 2004
652004
Философско-психологические аспекты исследования категории времени
ВА Москвин, ВВ Попович
Журнал Credo, 12, 1998
451998
Энергетическая эффективность автомобиля
ПМ Гащук
282017
Нейропсихологические аспекты исследования временной перцепции у здоровых лиц
ВА Москвин, ВВ Попович
I Международная конференция памяти АР Лурии: Сб. докладов/Под ред. ЕД …, 1998
261998
Интеллектуальная ГИС в системах мониторинга
ВВ Попович, СН Потапычев, АВ Панькин, СС Шайда, МН Воронин
Труды СПИИРАН 1 (3), 172-184, 2006
222006
Лінійні моделі дискретно-неперервних механічних систем
П Гащук, Л Зорій
"Українські технології", Львів-1999, 0
20
Полігони твердих побутових відходів Західного Лісостепу України та проблеми їх фітомеліорації
ВП Кучерявий, ВВ Попович
Науковий вісник НЛТУ України 22 (2), 2012
182012
Низкочастотная индуктивная аэроэлектроразведочная система ЕМ-4Н
АК Волковицкий, ЕВ Каршаков, ВВ Попович
Записки Горного института 183, 2009
172009
Характеристика осередків самозаймання породних відвалів вугільних шахт Нововолинського гірничопромислового регіону
ВВ Попович
Науковий вісник НЛТУ України 19 (12), 2009
172009
Оптимизация топливно-скоростных свойств автомобиля
НП Гащук
Издательское объединение "Вища школа", 1987
161987
Development of algorithms for efficient management of fire rescue units
I Pasnak, O Prydatko, A Gavrilyk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 22-28, 2016
152016
Горіння полігонів твердих побутових відходів як загроза здоров’ю людини та фактор техногенного навантаження на довкілля
ВВ Попович, ВП Кучерявий
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 162-166, 2012
142012
Макроміцети сміттєзвалищ як біоіндикатори стану техногенного едафотопу
ВВ Попович
Ukrainian Journal of Ecology, 2012
142012
Вплив продуктів горіння полігонів твердих побутових відходів на організм людини та біоту
ВВ Попович, ВП Кучерявий
Пожежна безпека, 60-66, 2012
142012
Особенности психологического времени при хроническом алкоголизме
ВВ Попович, ВА Москвин
Вопросы психологии, 68-79, 2002
142002
Энергопреобразующие системы автомобиля. Идентификация и анализ
ПН Гащук
Харьков: РИО ХГАДТУ, 1998
141998
Энергопреобразующие системы автомобиля. Идентификация и анализ (Енергоперетворювальні системи автомобіля. Ідентифікація та аналіз)
П Гащук
Харьковский государственный автомобильно дорожный технический университет …, 0
14*
Дослідження ефективності та аспекти впровадження інтерактивних засобів навчання в організацію навчального процесу ЛДУБЖД
ОВ Придатко, АГ Ренкас
Збірник наукових праць Львівського державного університету безпеки …, 2010
132010
Нейрофизиологические основы временной перцепции учащихся
ВВ Попович, ВА Москвин
Антропологические основания образования Ученые записки 3, 61-69, 1998
131998
Природні фітомеліоративні процеси на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів
ВВ Попович
Збірник УкрНДІЛГА:" Лісівництво і агролісомеліорація, 80-86, 2012
122012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20