Олександра Пославська
Олександра Пославська
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", кафедра патологічної анатомії і судової медицини
Verified email at dsma.dp.ua
TitleCited byYear
Determination of linear dimensions and square square surfaces areas of morphological objects on micrographs using ImageJ software
OV Poslavskaya
Morphologia 10 (3), 377-81, 2016
182016
Methodology for the use of software for the analysis of digital micrographs on the base of pathomorphology course in order to increase the professional level of students and …
OV Poslavska
Morphologia 9 (3), 122-6, 2015
162015
Morphometric analysis of pancytokeratin-negative neoplastic damages of the lymphatic nodes of the neck.
OV Poslavska, IS Shponka, PO Gritsenko, OA Alekseenko
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 23 (1), 30-37, 2018
122018
Vyznachennia liniinykh rozmiriv ta ploshch okremykh morfolohichnykh obiektiv na mikrofotohrafiiakh za dopomohoiu prohramy ImageJ [Determination of linear dimensions and square …
P OV
Morpholohiia 10 (3), 377-81, 2016
62016
Vyznachennia liniinykh rozmiriv ta ploshch okremykh morfolohichnykh obiektiv na mikrofotohrafiiakh za dopomohoiu prohramy ImageJ
OV Poslavskaya
Morphologia 10 (3), 377-81, 2016
62016
Characterization and analysis of Ki-67-immunoreactivity in brain astrocytoma
IS Shpon‘ka, TV Shynkarenko, OV Poslavska
Morphologia 10 (1), 96-101, 2016
52016
Metodologhija vykorystannja proghramnogho zabezpechennja dlja analizu cyfrovykh mikrofotoghrafij na bazi kursu patomorfologhiji z metoju pidvyshhennja profesijnogho rivnja …
OV Poslavska
Morphologia 9 (3), 122-6, 2015
52015
Методологія використання програмного забезпечення для аналізу цифрових мікрофотографій на базі курсу патоморфології з метою підвищення професійного рівня студентів і науковців
ОВ Пославська
Morphologia, 122-126, 2015
32015
Kharakterystyka ta analiz ki-67-imunoreaktyvnosti v astrocytomakh gholovnogho mozku [Characterization and analysis of Ki-67-immunoreactivity in brain astrocytoma]
IS Shpon‘ka, TV Shynkarenko, OV Poslavska
Morphologia 10 (1), 96-101, 2016
22016
Визначення лінійних розмірів та площ окремих морфологічних об’єктів на мікрофотографіях за допомогою програми ImageJ
ОВ Пославська
Morphologia, 377-381, 2016
22016
Дослідження моделей односторонніх патологічних процесів порушення місцевого ниркового кровообігу з метою визначення змін стану контралатеральної нирки: імуноморфологічні аспекти
VP Stus, KS Barannik, IS Shponka, ОV Poslavska
Morphologia 8 (4), 43-50, 2014
22014
Аналіз показників експресії імуногістохімічних маркерів проліферації, васкуляризації, апоптозу, CD3+ і CD68+ мононуклеарної інфільтрації та клітин Лангерганса в залежності від …
ІС Шпонька, ТВ Святенко, ІЯ Возняк, ОВ Пославська
Морфологія, 117-126, 2013
22013
Морфометричний аналіз панцитокератин-негативних неопластичних ушкоджень лімфатичних вузлів шиї
ОВ Пославська, ІС Шпонька, ПО Гриценко, ОА Алєксєєнко
Медичні перспективи 23 (1), 2018
12018
Определение линейных размеров и площади отдельных морфологических объектов на микрофотографиях с помощью программы ImageJ
ОВ Пославская
Морфологiя 10 (3), 377-381, 2016
12016
Характеристика та аналіз Ki-67-імунореактивності в астроцитомах головного мозку
ІС Шпонька, ТВ Шинкаренко, ОВ Пославська
Morphologia, 96-101, 2016
12016
Poslavska ОV.[Immunohistochemical features of the granulation tissue structure in the primary and secondary apical periodontitis]
PI Gritsenko, AV Samojlenko, IS Shpon’ka
Morphologia 9 (1), 13-9, 2015
12015
Local Immune Homeostasis of Gastric Mucosa in Chronic CagA-positive Hр-associated Gastritis in Children
OY Abaturov, IS Shpon’ka, OV Poslavska, NY Zavgorodnya
CHILDS HEALTH, 19-24, 2012
12012
Динаміка змін стану місцевого мукозального захисту при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей після проведення антихелікобактерної терапії з холекальциферолом
ОЄ Абатуров, ІС Шпонька, НЮ Завгородня, ОВ Пославська
Медичні перспективи 17 (3), 2012
12012
PROGNOSTIC MARKERS IN IMMUNOHISTOCHEMICAL DIAGNOSIS OF METASTASES OF COLORECTAL PHENOTYPE CARCINOMA OF UNKNOWN PRIMARY
OV Poslavska
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2019
2019
Neuroendocrine tumors from an unknown primary source: immunohistochemical and morphometric features
OV Poslavska, OM Usova
Reports of Vinnytsia National Medical University 23 (1), 143-147, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20