Igor Posokhov, Ігор Михайлович Посохов, Игорь Михайлович Посохов (ORCID: 0000-0001-9668-642X)
Igor Posokhov, Ігор Михайлович Посохов, Игорь Михайлович Посохов (ORCID: 0000-0001-9668-642X)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE, кафедра організації
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы экологии и природопользование
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
662002
Економіка та організація інноваційної діяльності: підруч.
ПГ Перерва
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
512008
Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками
ВЛ Дикань, ІМ Посохов
ВД" ІНЖЕК", 2014
232014
Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій: монографія
ІМ Посохов
Харків.: ПВПП «Слово»., 2014
212014
Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту
ІМ Посохов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 164-172, 2013
162013
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
16*2011
Державне регулювання цін на продукцію соціального значення
ІМ Посохов
ІМ Посохов, 2009
142009
Використання системи показників У. Бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій
ІМ Посохов
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка., С. 65-72., 2013
122013
Teoretychni ta praktychni aspekty upravlinnia ryzykamy korporatsii
IM Posokhov
Monograph/IM Posokhov.–Kharkiv: PVPP «SLOVO, 2014
112014
Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій
ІМ Посохов
Дніпропетровський ун-тет ім. Альфреда Нобеля, 2013
102013
Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій та їх класифікація
ІМ Посохов
Європейський вектор економічного розвитку., С. 211-217., 2013
10*2013
Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління в ринковій економіці: переваги та недоліки
ІМ Посохов
Бізнес Інформ, 157-159, 2012
102012
Сучасний стан методичного забезпечення управління ризиками корпорацій
ІМ Посохов
Бізнес Інформ. Харківський національний економічний університет., С. 266-271., 2012
102012
Дослідження факторів ризиків корпорацій
ІМ Посохов
Бізнес Інформ. Харківський національний економічний університет., С. 207-211., 2012
102012
Сравнительная характеристика моделей корпоративного управления в рыночной экономике: преимущества и недостатки
ИМ Посохов
Бизнес Информ, 2012
10*2012
Дослідження ринку вагонобудування України та конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на світовому ринку та ринку країн СНД
ІМ Посохов
НТУ" ХПІ", 2015
92015
Дослідження переваг, недоліків та проблем інноваційного розвитку сучасних корпорацій
ІМ Посохов
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
92015
Аналіз змісту поняття ризик і наукові підходи щодо визначення сутності ризику
ІМ Посохов
НТУ" ХПІ", 2012
92012
Analysis of risk category and scientific approaches to determination of risk
I Posokhov
Visnyk natsionalnoho technichnoho universytetu KhPI, 2012
82012
Методичне забезпечення управління ризиками корпорацій
ІМ Посохов
ДД" Папірус", 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20