Igor Posokhov, Ігор Михайлович Посохов, Игорь Михайлович Посохов (ORCID: 0000-0001-9668-642X)
Igor Posokhov, Ігор Михайлович Посохов, Игорь Михайлович Посохов (ORCID: 0000-0001-9668-642X)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE, кафедра організації
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка та організація інноваційної діяльності: підруч.
ПГ Перерва
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
502008
Основы экологии и природопользования. Учебное пособие
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
Харьков: ООО «Олант, 2002
222002
Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками
ВЛ Дикань, ІМ Посохов
ВД" ІНЖЕК", 2014
182014
Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій: монографія
ІМ Посохов
Харків.: ПВПП «Слово»., 2014
162014
Державне регулювання цін на продукцію соціального значення
ІМ Посохов
ІМ Посохов, 2009
152009
Економіка та управління інноваційною діяльністю: навч. посіб.
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович
Харків: НТУ «ХПІ, 2011
14*2011
Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту
ІМ Посохов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 164-172, 2013
132013
Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій
ІМ Посохов
Дніпропетровський ун-тет ім. Альфреда Нобеля, 2013
112013
Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій та їх класифікація
ІМ Посохов
Європейський вектор економічного розвитку., С. 211-217., 2013
11*2013
Використання системи показників У. Бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій
ІМ Посохов
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка., С. 65-72., 2013
102013
Сучасний стан методичного забезпечення управління ризиками корпорацій
ІМ Посохов
Бізнес Інформ. Харківський національний економічний університет., С. 266-271., 2012
102012
Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління в ринковій економіці: переваги та недоліки
ІМ Посохов
Бізнес Інформ, 157-159, 2012
92012
Сравнительная характеристика моделей корпоративного управления в рыночной экономике: преимущества и недостатки
ИМ Посохов
Бизнес Информ, 2012
9*2012
Дослідження переваг, недоліків та проблем інноваційного розвитку сучасних корпорацій
ІМ Посохов
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
82015
Analysis of risk category and scientific approaches to determination of risk
I Posokhov
Visnyk natsionalnoho technichnoho universytetu KhPI, 2012
82012
Дослідження факторів ризиків корпорацій
ІМ Посохов
Бізнес Інформ. Харківський національний економічний університет., С. 207-211., 2012
82012
Дослідження ринку вагонобудування України та конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на світовому ринку та ринку країн СНД
ІМ Посохов
НТУ" ХПІ", 2015
72015
Методичне забезпечення управління ризиками корпорацій
ІМ Посохов
ДД" Папірус", 2012
72012
Аналіз існуючих підходів до класифікації ризиків
ІМ Посохов
Вісник економіки транспорту і промисловості., С. 67-75, 2012
72012
Дослідження існуючих наукових підходів до визначення категорій" ризик"," управління" та" управління ризиками"
ІМ Посохов, ЮВ Жадан
ВД" ІНЖЕК", 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20