Igor Posokhov, Ігор Михайлович Посохов, Игорь Михайлович Посохов (ORCID: 0000-0001-9668-642X)
Igor Posokhov, Ігор Михайлович Посохов, Игорь Михайлович Посохов (ORCID: 0000-0001-9668-642X)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE, кафедра організації
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економіка та організація інноваційної діяльності: підруч.
ПГ Перерва
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
492008
Основы экологии и природопользования. Учебное пособие
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
Харьков: ООО «Олант, 2002
222002
Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками
ВЛ Дикань, ІМ Посохов
ВД" ІНЖЕК", 2014
182014
Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій: монографія
ІМ Посохов
Харків.: ПВПП «Слово»., 2014
152014
Економіка та управління інноваційною діяльністю: навч. посіб.
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович
Харків: НТУ «ХПІ, 2011
14*2011
Державне регулювання цін на продукцію соціального значення
ІМ Посохов
ІМ Посохов, 2009
142009
Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту
ІМ Посохов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 164-172, 2013
112013
Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій
ІМ Посохов
Дніпропетровський ун-тет ім. Альфреда Нобеля, 2013
112013
Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій та їх класифікація
ІМ Посохов
Європейський вектор економічного розвитку., С. 211-217., 2013
11*2013
Використання системи показників У. Бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій
ІМ Посохов
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка., С. 65-72., 2013
92013
Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління в ринковій економіці: переваги та недоліки
ІМ Посохов
Бізнес Інформ, 157-159, 2012
92012
Сучасний стан методичного забезпечення управління ризиками корпорацій
ІМ Посохов
Бізнес Інформ. Харківський національний економічний університет., С. 266-271., 2012
92012
Сравнительная характеристика моделей корпоративного управления в рыночной экономике: преимущества и недостатки
ИМ Посохов
Бизнес Информ, 2012
9*2012
Дослідження переваг, недоліків та проблем інноваційного розвитку сучасних корпорацій
ІМ Посохов
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
82015
Analysis of risk category and scientific approaches to determination of risk
I Posokhov
Visnyk natsionalnoho technichnoho universytetu KhPI, 2012
82012
Дослідження факторів ризиків корпорацій
ІМ Посохов
Бізнес Інформ. Харківський національний економічний університет., С. 207-211., 2012
82012
Аналіз існуючих підходів до класифікації ризиків
ІМ Посохов
Вісник економіки транспорту і промисловості., С. 67-75, 2012
72012
Дослідження ринку вагонобудування України та конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на світовому ринку та ринку країн СНД
ІМ Посохов
НТУ" ХПІ", 2015
62015
Факторний аналіз фінансового стану корпорацій
ІМ Посохов
Культура народов Причерноморья, 2013
62013
Факторній аналіз фінансового стану корпорацій
ІМ Посохов
Культура народов Причерноморья., С. 78-82., 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20