Подписаться
Novikov Borys /  Новіков Борис Володимирович / Новиков Б.В.
Novikov Borys / Новіков Борис Володимирович / Новиков Б.В.
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене library.kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи адміністративного менеджменту: навч. посіб.
БВ Новіков, ГФ Сініок, ПВ Круш
К.: Центр навчальної літератури 200, 2004
2762004
Творчість як спосіб здійснення гуманізму: Монографія
БВ Новіков
Новіков БВ–К.: НТУУ “КПІ, 1998
1291998
Творчество и философия
БВ Новиков
Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1989
561989
Філософія як теорія і методологія творчості
БВ Новіков
Політехніка, 2011
92011
Почему Россия?
БВ Новиков
Київ, 2004
72004
Отчуждение: сб. статей
БВ Новиков
БВ Новиков–К.: Четверта хвиля, 2009
62009
Свобода как жизнь понимающая: Сб. статей
БВ Новиков
К.: ТП-Прес 376, 2008
52008
Творчість у філософському вимірі
Б Новіков
Філософські проблеми гуманітарних наук, 23, 2005
52005
Лідерство, стилі керівництва
БВ Новіков
К.: Лібра, 2004
52004
Філософська рефлексія феномена дистанційної освіти
ОО Абакумова
42016
Бюрократія та бюрократизм в хронотопі освіти (філософський аспект)
РІ Пашов
32012
Факультету соціології НТУУ" Київський політехнічний інститут"-десять років
Б Новиков, Г Козлакова
Філософія освіти, 270-276, 2008
32008
Екзистенціальний потенціал постнекласичної науки (соціально-філософський аналіз)
ВВ Ільїн, БВ Новіков, ЛА Чекаль
32004
Екзистенційні виміри в українській філософії. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
БВ Новіков, РМ Богачев, ТП Руденко, ГМ Костроміна
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
12023
Творчий потенціал людини як рушійна сила розвитку сучасного суспільства
БВ Новіков, ОО Потіщук, ТВ Бубон
ТОВ «Науково-інформаційне агентство" Наука-технології-інформація"», 2023
12023
Творча діяльність як засіб самореалізації особистості у суспільстві
БВ Новіков, РМ Богачев, ТВ Бубон
ТОВ «Науково-інформаційне агентство" Наука-технології-інформація"», 2022
12022
О законах философии
БВ Новиков
Політехніка, 2016
12016
Соціальна активність особистості як міра прояву її самодіяльності
БВ Новіков
ХНТУСГ, 2016
12016
Концептуальні засади дослідження проблеми формування професійно-педагогічного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури
V Romanetz
Pedagogical Discourse, 271-274, 2012
12012
Форма превращенная на марше
БВ Новиков
Політехніка, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20