Тотосько Олег Васильович (Oleg Totosko)
Тотосько Олег Васильович (Oleg Totosko)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Automation research of thermal and physical characteristics of particulate-filled epoxy composites
IG Dobrotvor, DP Stukhlyak, АV Buketov, AG Mykytyshyn, RZ Zolotyi, ...
АРА АНДЫ УНИВЕРСИТЕТIНI, 124, 2018
42018
Розробка методики дослідження параметрів поверхневих шарів у епоксикомпозитах з використанням спектрального аналізу ділянок полімеру
ПД Стухляк, АВ Букетов, РЗ Золотий, ОВ Тотосько
Вісник ХНУ «Поділля 1, 92-98, 2005
32005
The molecular mobility of the epoxy binder in a modified composites by electric-hammer
OT Petro Stukhlyak
Scientific Journal of TNTU 103, P. 70–78., 2021
2021
Investigation of electrospark hydraulic shock influence on adhesive-cohesion characteristics of epoxy coatings
VVL O.V.Totosko, P.D.Stukhlyak, A.H.Mykytyshyn
Functional materials 27, 760-766, 2020
2020
Проблеми застосування магнітного оброблення при формуванні зразків епоксикомпозитів
ВВ Карташов, ІТ Ярема, ОВ Тотосько
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Розробка високошвидкісної магістральної лінії передачі даних на базі синхронних мультиплексорів AXD155
ВР Шищак, РМ Карабін, ВП Кубашок, ОВ Тотосько
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Математичне моделювання технології формування полімеркомпозитних матеріалів
М Андрій, С Петро, Т Олег
Математичне моделювання технології формування полімеркомпозитних матеріалів …, 2019
2019
Дослідження кількості матеріалу у стані зовнішніх поверхневих шарів феритонаповнених епоксикомпозитів
СП Д, ТО В., ЗР З.
XXI наукова конференція Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Дослідження кількості матеріалу у стані зовнішніх поверхневих шарів для феритонаповнених епоксикомпозитів
ПД Стухляк, О Тотосько, РЗ Золотий
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Розробка високошвидкісної магістральної лінії передачі даних на базі синхронних мультиплексорів AXD155
ОВ Тотосько, ВВ Стасів, ІВ Матійченко
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Дослідження інтенсивності зшивання матриці у зовнішніх поверхневих шарах епоксикомпозитів, наповнених карбідом бору
ІВ Чихіра, ОВ Тотосько, ІТ Ярема
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Дослідження впливу електроіскрового гідроудару на адгезійно-когезійні характеристики епоксидних покриттів
ОВ Тотосько, ПД Стухляк, АГ Микитишин, ВВ Левицький
VI Міжнародна науково-практична конференція "Структурна релаксація у твердих …, 2018
2018
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗШИВАННЯ МАТРИЦІ У ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ, НАПОВНЕНИХ КАРБІДОМ БОРУ
І Чихіра, О Тотосько, І Ярема
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Автоматизація дослідженнь фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів електроіскровим гідроударом
ОВ Тотосько, ВО Левицький, О Голотенко
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
2017
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ ТРИВКОСТІ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ ОПРОМІНЕНИХ УЛЬТРАФІОЛЕТОМ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПОВЗУЧОСТІ
ВВ Левицький, ОВ Тотосько, ДП Стухляк
ТРАНСПОРТ: МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО (ТМІЕТ–2017 …, 2017
2017
Комп’ютерна графіка. Книга 1. Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
ОВ Тотосько, АГ Микитишин, ПД Стухляк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2017
2017
ДОСЛІДЖЕННЬ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ ОБРОБЛЕНИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМ ГІДРОУДАРОМ
О Тотосько, В Левицький, О Голотенко
Матеріали XX наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 153, 2017
2017
Цифрова обробка сигналів та зображень навчальний посібник
ОВ Тотосько, ПД Стухляк
2016
Довговічнічть епоксикомпозитних покриттів модифікованих змінним магнітним полем
ВВ Карташов, АГ Недошитко, РЗ Золотий, ОВ Тотосько
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЗБІЖНОСТІ ПРОТОКОЛІВ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
ОВ Тотосько, АМ Цюпак
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20