Вікторія Іванівна Мохонько,  Виктория Ивановна Мохонько,  Victoriya I. Mokhonko,
Вікторія Іванівна Мохонько, Виктория Ивановна Мохонько, Victoriya I. Mokhonko,
Volodymyr Dahl Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Verified email at snu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Исследование причин активизации карстовых процессов в мело-мергельных породах маастрихта северо-западного Донбасса
ВИ Мохонько, АИ Суворин, АВ Чепижко
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 32, 2006
82006
Екологічна стандартизація і сертифікація Навч. посібник./Мохонько ВІ, Саломахіна CO
НК Блінова
В Даля, 2009. 128 с, 2009
42009
Подбор механизма и кинетического уравнения для моделирования процессов техногенного карстообразования
ВИ Мохонько, МС Мальований, ЭМ Семенишин, ОР Попович
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 34, 2006
42006
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
ГІ Гринь, ВІ Мохонько, ОВ Суворін, ПВ Кузнєцов, СО Гринь, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019
22019
Эколого-геологические проблемы техногенных карстовых процессов в северо-западном Донбассе
ВИ Мохонько, АВ Чепижко
Збірник наукових праць НГУ.–Дніпропетровськ: РВК НГУ, 196-203, 2005
22005
Особливості технології очистки поверхневих стічних вод з територій підприємств азотної промисловості
НК Блінова, ВІ Мохонько
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2019
12019
Utilization of liUtilization of lime-softening sludge to obtain calcium nitrate me-softening sludge to obtain calcium nitrate
KK O Korchuganova, I Afonina, P Prygorodov, V Mokhonko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 46-53, 2018
12018
Оценка влияния техногенных факторов на активизацию мело-мергельного карстогенеза
ВІ Мохонько
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
12015
Оцінка техногенного впливу на геологічне сердовище. Підручник/ТА СафраҮ нов, ОВ Чепіжко,. Г. Коніков та ін
ТА Сафранов
Одеса: Екологія, 2012
12012
Проблеми очищення поверхневих стічних вод з територій хімічних підприємств
ВІМ Н.К. Блінова
Сучасні технології в науці та освіті:матеріали матеріали Третьої Міжнародної …, 2020
2020
Сучасний стан та шляхи розробки техногенних родовищ Сєвєродонецько-Лисичансько-Рубіжанської агломерації на прикладі накопичувачів відходів содового виробництва.
ОС Є.Зубцов, В.Мохонько, М. Ожередова
Сучасні технології в науці та освіті:матеріали матеріали Третьої Міжнародної …, 2020
2020
Вплив шламонакопичувачів содового виробництва на стан навколишнього середовища
ОС В.Мохонько, Є.Зубцов, М.Ожередова
Сучасні технології в науці та освіті:матеріали матеріали Третьої Міжнародної …, 2020
2020
Mathematical model of diffusion process for solving hydroecological problems
КВ Гулевська, ЛО Шумова, ВІ Мохонько
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
2019
Утилизация отходов водоподготовки с получением кальций нитрата
O Korchuganova, I Afonina, P Prygorodov, V Mokhonko, K Kanarova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (10 (94)), 2018
2018
Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти
ВВ Атюшкіна, ІО Баранов, ЯЮ Білоус, НІ Білошицька, МВ Білошицький, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
Аналіз методів очистки стічних вод підприємств НПЗ
ОГ Данилова, АВ Суворин, ВІ Мохонько
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Дослідження шляхів очищення шахтних вод
ВЛ Калашник, ВІ Мохонько
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Дослідження умов регенерації коагулянту із алюмініймістких шламів водопідготовки
ОЛ Калашник, ВІ Мохонько
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Проблема обращения с твердыми отходами и пути ее решения
ЮВ Мажула, ЄП Кошара, ВІ Мохонько
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Організація локального моніторингу карстового процесу у зонах впливу промислових об’єктів
ВИ Мохонько
Современный научный вестник 3 (2), 37-41, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20