Follow
Вікторія Іванівна Мохонько,  Виктория Ивановна Мохонько,  Victoriya I. Mokhonko,
Вікторія Іванівна Мохонько, Виктория Ивановна Мохонько, Victoriya I. Mokhonko,
Volodymyr Dahl Ukrainian National University; СНУ ім. Володимира Даля
Verified email at snu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геологія з основами геоморфології»(для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія)
ВІ Мохонько
СНУ ім. В. Даля, 2023
112023
Екологічна стандартизація і сертифікація: Навч. посібник./Мохонько ВІ, Саломахіна CO Суворін ОВ Луганськ: Вид-во СНУ ім
НК Блінова
В Даля, 2009. 128 с, 2009
92009
Исследование причин активизации карстовых процессов в мело-мергельных породах маастрихта северо-западного Донбасса
ВИ Мохонько, АИ Суворин, АВ Чепижко
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 32, 2006
92006
Utilization of liUtilization of lime-softening sludge to obtain calcium nitrate me-softening sludge to obtain calcium nitrate
KK O Korchuganova, I Afonina, P Prygorodov, V Mokhonko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 46-53, 2018
62018
Environmental factors of ensuring the competitiveness of construction enterprises
V Mokhonko, N Blinova, L Sheludko, S Kobzan, A Tsyhenko, ...
E3S Web of Conferences 244, 10049, 2021
42021
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
ГІ Гринь, ВІ Мохонько, ОВ Суворін, ПВ Кузнєцов, СО Гринь, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019
42019
Оцінка техногенного впливу на геологічне сердовище. Підручник/ТА СафраҮ нов, ОВ Чепіжко,. Г. Коніков та ін
ТА Сафранов
Одеса: Екологія, 2012
42012
Подбор механизма и кинетического уравнения для моделирования процессов техногенного карстообразования
ВИ Мохонько, МС Мальований, ЭМ Семенишин, ОР Попович
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 34, 2006
42006
Эколого-геологические проблемы техногенных карстовых процессов в северо-западном Донбассе
ВИ Мохонько, АВ Чепижко
Збірник наукових праць НГУ.–Дніпропетровськ: РВК НГУ, 196-203, 2005
32005
Особливості біологічної очистки стічних вод виробництв органічного синтезу
НК Блінова, ВІ Мохонько
Заступник головного редактора: Нагорнева НА, 129, 2021
22021
Особливості технології очистки поверхневих стічних вод з територій підприємств азотної промисловості
НК Блінова, ВІ Мохонько
ВІСНИК VISNIK, 14, 2019
22019
Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти
ПВ Кривуля, НБ Чернецька-Білецька, СС Штапаук, ВО Лифар, ...
СНУ ім. В. Даля, 2017
12017
Оценка влияния техногенных факторов на активизацию мело-мергельного карстогенеза
ВІ Мохонько
Перший Незалежний Науковий Вісник, 52-57, 2015
12015
Конспект лекцій з дисципліни «Аналітична хімія природного середовища»
ВІ Мохонько
СНУ ім. В. Даля, 2024
2024
STORAGES OF INDUSTRIAL WASTE ARE DANGER AND SECONDARY RAW MATERIALS SOURCES: PATHWAYS TO USE IN THE CIRCULAR ECONOMY
V MOKHONKO, O KORCHUGANOVA
MODERN FORMS OF DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR MINERALS …, 2024
2024
Тексти лекцій з дисципліни «Грунтознавство»(для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія)
ВІ Мохонько
СНУ ім. В. Даля, 2023
2023
The wastes of Luhansk region chemical and energy enterprises and their impact on the environment
OM Korchuganova, VI Mokhonko, AM Novikova, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1049 (1), 012042, 2022
2022
Визначення основних технологічних параметрів біологічної очистки стічних вод, що містять органічні речовини
ВІ Блінова, Н.К., Мохонько
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи …, 2021
2021
Вплив факторів середовища на ефективність вилучення органічних речовин зі стічних вод в процесі біологічного очищення
НК Мохонько, В.І., Блінова
Технологія-2021 : XХІV матеріали міжнар.наук.-техн. конф., С. 94-96., 2021
2021
Сучасні технології в науці та освіті
ГВ Балковська, ВМ Барбарук, ЛВ Барбарук, ТО Білобородова, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20